Smeknamn på Örebro

Örebro Dagblad 21 mars 1955

Örebro Dagblad hade en tävling i mars 1955 som gick ut på att komma på ett bra smeknamn på Örebro. Enda villkoret var att Wadköping eller Skostaden inte fick användas. Här följer några tidningsklipp från tävlingen.

"Sätt smeknamn på Örebro!

Hälsingborg kallas som bekant ibland för Sundets pärla, Kristianstad för Lilla Paris och Norrköping för Peking osv. Men Örebro kallas bara Örebro. För att i någon mån råda bot för detta missförhållande utlyser härmed Dagsspegeln (avdelning i tidningen) en pristävlan om det bästa, fyndigaste, mest slående smek- eller öknamnet på skostaden Örebro."

Längre ner i artikeln följer priserna som man kunde vinna: "15 kronor utlovas i första pris, medan andra pristagaren kan räkna med en tia och tredje pristagaren en femma! Sätt alltså igång och gnugga geniknölarna! Men senast den 28 mars skall förslagen vara oss tillhanda! Sätt på kuvertet :Smeknamn på Örebro, Dagsspegeln, Örebro Dagblad, Örebro."


Örebro Dagblad 30 mars 1955.

"Tröstlösa blev Örebros nya smeknamn.

Efter intensivt arbete har Dagsspegeljuryn gallrat bland de förslag på smeknamn för Örebro som har inkommit. Det visade sig att Tröstlösa var det mest gouterade. Man må väl hoppas att fru A. Goetze, Änggatan 58, Örebro inte avsett att därigenom markera ev. tristess i Örebro, utan tänker på den icke obekante skalden Jeremias i Tröstlösa. Jeremias kan sålunda känna sig hedrad! Femton kronor blir behållningen för fru Goetze, som ock lägger beslag på tredje priset för förslaget Getingbo. Det får hon en femma för. Summa 20 kronor som lämpligen hämtas på ÖD:s exp.!

Andra pristagaren är anonym. Signaturen A.B.C. har gått in för bl.a. Lilla Bern och tänker måhända på en viss byggmästare i staden. Det blir en tia som ligger och väntar på vårt kontor. Ett hedersomnämnande går till P. Lindström, Örebro, som satsat på Lilla Boston. Boston är som bekant en känd skostad i USA.

Bland de förslag som inkommit, men icke prisbelönats, kan nämnas Behrn-husen, Hisslösa (?), Läderlappen, Getingstaden, Skolådan, Behrnstorp, Stjärn-Baronen, Frihetsbruden, Jerusalem, Snigelsta (med tanke på den kulturella utvecklingen i Örebro), Parkstan, Hjälmardrottningen, Blå Bergens fot. Vi ber till sist att få tacka för det stora intresse läsekretsen visat tävlingen."

Flera namnförslag efter tävlingens slut.

Några dagar efter att tävlingen var avslutad fick redaktionen in fler förslag på smeknamn för Örebro. "En efterskörd av förslag till smeknamn på Örebro har hopat sig på Dagsspegelred:s bord. Vi nämner bl.a. Hinnersta, Skohult, Pliggebo och Bärnsro, som föreslås av signaturen H.E. i Kvistbro."

 

Gouterad = uppskattad, omtyckt

Obs! Lillprinsen satt inte med i juryn! Han läste sagor...

 

Källa: Hoffmanska arkivet PS:028, Örebro Dagblad mars 1955
Text: Eva Lundberg

Ursprungligen publicerat som Månadens dokument oktober 2008.


Senast uppdaterad:

Publicerad: