Småskolan vid Norra Lillåstrand - Sofielundsskolan

Trähus i två vångingar. Två stora träd på gatan framför.

Sofielundsskolan Storgatan 50

I början av 1870-talet var det brist på skollokaler i Örebro. Det växande barnantalet gjorde att behovet av skolor ökade. Under denna tid blev antalet skolklasser fler, men däremot inte skolhusen. Klasserna var inhysta i Arbetshuset, i stadens sjukhus, i Lutherska missionshuset och i privathus.

År 1874 beslutade skolrådet att bygga tre stycken nya skolhus, ett på Marsfältet i norra stadsdelen, ett vid Rudbecksgatan på söder och ett i Ladugårdsskogen. Man beslutade vid samma tillfälle att köpa in skolhuset vid Sofielund som från början varit ett privathus, men som iordningsställts till skola.

Sofielundsskolan var en småskola med fyra klassrum. I skolan gick ca 180 barn per läsår. År 1898 var det fem klasser, tre förstaklasser och två andraklasser.

Betygskatalog från Sofielundsskolan år 1898.

Skolverksamheten i Sofielund lades ner i maj 1946. Därefter hyrdes byggnaden ut av Örebro stad till sport- och bilekipering under ett antal år. Huset revs 1961 och år 2000-2001 uppfördes bostadshus med lägenheter på platsen.

 
Text: Eva Lundberg

Källor: Örebro stad. Skolstyrelsen. Sofielundsskolan
Litteratur: A. Bromander Örebro Folkskoleväsen 1925
Bildarkivet: PS-202-044


Ursprungligen publicerat som Månadens dokument september 2009.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?