Sjuksköterskans telefon flyttas från sovrum till balkongrum

Porträtt av kvinna iklädd mörk tröja med vit krage, på huvudet har hon en vit hätta.

Porträtt av en sjuksköterska, 1933.

Från Almby kommunalnämnds protokoll har vi hämtat månadens dokument. Distriktssköterskan begär av kommunalnämnden att hennes telefon ska flyttas ut ur hennes sovrum till det intilliggande balkongrummet. Kommunalnämnden beslutar bifalla hennes önskan enligt nedan.

Texten lyder som följer:

Protokoll fört vid kommunalnämndens i Almby socken sammanträde den 21 mars 1935.

Närvarande: Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av herrar Fritz Johansson och K.A. Persson, vilka båda utevoro på grund av skäl, som godkändes såsom laga förfall.
Dessutom närvarar suppleanten herr Anders Olsson.

/.../

§ 11
Distriktssköterskan Stina Bohman hade till kommunalnämnden gjort framställning om att hennes telefonapparat måste flyttas från nuvarande plats i västra rummet av hennes lägenhet till balkongrummet. Som motiv till denna begäran hade anförts, att telefonen ofta anlitas av allmänheten vid inträffade sjukdomsfall. Då västra rummet, där telefonen nu är uppsatt, användes som sovrum, samt telefonen ibland av någon utomstående anlitas på kvällen efter det att sköterskan gått till sängs, har den besökande måst gå in i sovrummet för att telefonera.

På grund av de anförda motiven beslöt kommunalnämnden med bifall till sjuksköterskans begäran låta flytta hennes telefonapparat att uppsättas i balkongrummet.

Kvinna sitter med hörlurar framför en dator.

Distriktssköterskan Margaretha Jacobsen tar emot samtal år 2004.

Text: Eva Lundberg

Arkivmaterial: Almby kommun. Kommunalfullmäktige A1:3
Fotografi: ECS-B12-37948, OK-041-I-00223

Ursprungligen publicerad som Månadens dokument oktober 2006.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?