Regementets hyresgäster

Militärer står uppradade på gård framför stort fyravåningshus.

Uppställning på kaserngården, 1940-tal

1955 gjordes en genomgång av hyrorna för Kungliga Livregementets Grenadjärers hyresgäster. Det gällde dels tjänstebostäder på I3-området, dels hyresgäster i fastigheter ägda av regementet. Byggnader på regementsområdet där det fanns hyresgäster var bl.a. norra och södra underofficersbostäderna, kasernerna, kanslihuset, sjukhuset, samt mässbyggnader. Dessutom redovisades fastigheterna Stenfasta, Tallholmen, Venastugan, Bäcketorp, Lilla Hjortstorp, Hälltorp, Södra Slätten. Här en namnlista på hyresgästerna:

Namnlista på hyresgäster.

På följande lista redovisas alla lägenheter med uppgift om total yta och hur många rum som fanns, samt uppgift om bl.a. rumstyp och yta, kylskåp, elspis, gasspis, del i tvätt, vedbod, vatten och avlopp. Dessutom finns uppgift om aktuell hyra och föreslagen hyra.

Redovisning av alla lägenheter.

Örebro stads Hyresnämnd gjorde en besiktning av lägenheterna och fastigheterna för att bedöma om hyressättningen var rimlig. Protokoll av denna typ upprättades då:

Besiktningsprotokoll för lägenhet i kanslihuset på I3. Lägenheten låg 3 trappor upp och bestod av två rum och hall. Som hyresgäst stod Officerskåren.

Besiktningsprotokoll för fastigheten Lilla Hjortstorp. Hyresgäst var P. E. Blomberg. Av särskilt intresse är byggåret på huset, vilket i detta fall uppgavs vara 1903.

Ur: Historik för Hyresnämnden i Örebro stad

 

Hyresnämnden 1942-1969

En ny lag om hyresmedling m.m. trädde i kraft 30 juni 1942. Bestämmelserna gällde i stad, köping och municipalsamhälle, som vid 1942 års ingång hade minst 2000 invånare. I varje kommun där lagen gällde skulle finnas en hyresnämnd bestående av ordförande, som i regel var jurist, och två ledamöter utsedda av kommunen. Hyresnämnden skulle också handlägga frågor rörande medling i hyrestvister enligt SFS 1939:366. Stadsfullmäktige beslutade att inrätta en Hyresnämnd från och med 1 januari 1942.

Hyresnämndens verksamhet ökade snabbt. Under 1946 behandlade nämnden 529 ärenden och man begärde därför att få en heltidsanställd expeditionsföreståndare. Tidigare hade nämndens sekreterare skött alla till nämnden inkomna ärenden.

Hyresnämnden upphörde den 6 maj 1969 i samband med att de statliga hyresnämnderna inrättades. De övertog de kommunala nämndernas uppgifter om medling i hyrestvister m.m.

Text: Stefan Nilsson

Arkivmaterial: Örebro stad. Hyresnämnden. Protokoll och bilagor 1955.
Örebro stad. Hyresnämnden. Arkivförteckning. Historik.

Ursprungligen publicerad som Månadens dokument maj 2006.

Senast uppdaterad:

Publicerad: