Örebro teater

En liten notis i Nerikes Allehanda den 24 februari 1849 meddelade följande: "De Herrar, som intressera sig för en påtänkt ny Teaterbyggnad här i Staden, behagade sammanträda uti Börsrummet nästkommande Måndag kl. 4 eft.m. för att öfverlägga och besluta om nödige förberedande åtgärder.  Örebro den 23 Februari 1849 Joh. Fr. Stenqvist     L. Widestrand“

Av stadens ca 5.000 innevånare samlades 800 personer till mötet. Ordföranden Herr Stenqvist höll ett livligt föredrag och redogjorde för sina åsikter om nödvändigheten, behovet och nyttan av ett nytt teaterhus. Ett teaterbolag bildades och Stadens äldste upplät gårdstomt nr 1-2 i stadens norra del, den så kallade Sahlfeltska tomten, för byggnaden. Teaterbolaget engagerade två goda arkitekter, Hjalmar Wijnbladh och hans bror stadsarkitekten Fridolf Wijnbladh. Söndagen 2 januari 1853 invigdes stadens nya teaterlokal med att man spelade tillfällighetsstycket "Örebro fåfänga samt en komedi i tre akter.

Runt det nybyggda teaterhuset syns de gamla träkåkarna. Doktor Viktor Emanuel Öman, även Nerikes Allehandas redaktör, beskriver staden som en långsträckt landsortsstad med krokiga, backiga, smala gator, till det mesta på båda sidor skuggade av oansenliga trähus. Öman skriver vidare att fönsterlösa gamla magasin och andra uthus var strukna med rödfärg och mörka av ålder. Kanske är bilden tagen tidigt på morgonen då staden, förutom en okänd man som lutar sig nonchalant mot broräcket, är tom och tyst.

Mycket har hänt med teatern sedan 1853; teaterbranden 1882, återuppbyggnad, tillbyggnad av ena flygeln 1931, förfall och rivningsbeslut. Fastigheten har dessutom använts som tryckeri och tidningsredaktion, samt varit lokal för konstfrämjandet, turistbyrån och en möbelfirma.

Gamla teatern.

Gamla teatern år 1979. Okänd fotograf.

1979 tar en okänd fotograf ett foto av teaterplan. Miljön är helt annorlunda. Runt teatern har det växt upp en helt ny typ av hus av sten eller putsat tegel. Stadens silhuett är förändrad. Storbron har byggts om flera gånger och gatlyktorna är utbytta. Ett murat broräcke har ersatt det gamla spröda räcket. På bron jäktar en man på väg till den blå stadsbussen som står vid hållplatsen. En cyklist cyklar mot vinden.

Dessa bilder är exempel på vad du kan hitta i stadsarkivets bildarkiv. Huvuddelen av bilderna är bilder från Örebro stad, men du kan också hitta till exempel olika arbetsmiljöer, högtider och sportevenemang. Vi kommer successivt att lägga ut fler bilder. Välkommen till Örebro stadsarkivs digitala bildarkiv!

Text: Marie Esplund-Lynn

Fotografier: PK-274. Plankontorets bildsamling.  BLF-06889. Bildningsnämndens bildsamling.

Litteratur:  Örebro teater, en minnesbok utgiven av Örebro kulturnämnd i samband med återinvigningen av teatern 1976.

Ursprungligen publicerad som Månadens bild juni 2009.Artikeln tidigare publicerad i Nerikes Allehanda 2007-01-18.

Senast uppdaterad:

Publicerad: