Örebro stads brandkår 1862-1970

Fyra brandmän sprutar vatten från varsin slang. En Brandbil står till höger om dem. Slott i bakgrunden.

1862 ordnades en borgarbrandkår i Örebro stad, enligt 1862 års brandordning. Denna brandkår arbetade efter värnpliktsprincipen, d.v.s. alla arbetsföra män mellan 18 och 55 år kunde kallas in till tjänstgöring vid brand. Några fast anställda brandmän fanns inte.

Först i februari 1898 tog Örebro Stadsfullmäktige ett beslut om att en fast brandkår skulle anställas. Samtidigt beslutades även att en brandstation skulle byggas på Fabriksgatan 9-11. I oktober 1899 stod brandstationen klar, och den fasta brandkåren kunde börja sitt arbete.

Under många år färdades brandmännen med hästdragna brandvagnar. 1916 köptes stadens första brandbil – en Scania Wabis med 50 hästkrafter. Den levererades i maj 1917, och användes första gången vid utryckning den 22 december vid en brand i Örebro Pappersbruk.

Förutom brandbekämpning arbetade brandkåren med förebyggande verksamhet, såsom besiktning av fastigheter ur brandsynpunkt. Man hade även ett samarbete med landskommunerna för bekämpning av skogsbränder.

Brandmännen hade som extra arbetsuppgift att ombesörja sjuktransporter inom staden, varför Landstinget hade en eller flera ambulansbilar stationerade på brandstationen.

I Örebro stads brandkårs arkiv kan man hitta uppgifter om såväl brandmateriel under årens lopp, liksom scheman över brandmännens dagliga rutiner. Arkivet ingår i Drätselkammarens arkiv.


Text: Karin Jirénius

Ursprungligen publicerad som Månadens dokument januari 2000.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?