Massage till tjänsteman på 1890-talet

Drätselkammarens protokoll 1899.

Idag är massagebehandling inte så ovanligt. Men hur var det för 100 år sedan? I protokoll från Örebro stad ser vi att det faktiskt användes redan då. Dessutom att det kunde vara en fråga för dåtidens kommunstyrelse!

1899 begär poliskonstapel Tapper ersättning för massagebehandling. Han får först avslag. Men i september månad ändrar sig drätselkammaren (dåtidens kommunstyrelse) och beviljar pengarna. Det hade framkommit att massagebehandlingen gällde botande av en inre magåkomma och då ansåg man att ersättningen var motiverad.

Tre män i uniform.

Poliser i Örebro ca 1900. Kan någon av dessa vara poliskonstapel Tapper?

Vilken åkomman var och hur behandlingen lyckades förtäljer inte protokollen...

Text: Stefan Nilsson   

Källa: Örebro stad. Drätselkammarens arkiv. Protokoll 1899.

Bild: Stadsbyggnadskontorets arkiv. SBK-U-0058. Fotograf Sam Lindskog.


Ursprungligen publicerat som Månadens dokument oktober 2009.


Senast uppdaterad:

Publicerad: