Kakelugnar

”Vintern kom, det vill säga, det blef kallt, högt med drifvor, is på fönstren, rimfrost i håren och en viss rödblå färg på näsorna. Under en sådan förbistring finnes ingen sällare tillflykt än en kakelugn.”

Ur Samlade skrifter av Carl Fredric Dahlgren (1791-1844).

”Kakelugnen, tillverkad av ett särskilt slags tegel (kakel) och avsedd för uppvärmning av bostadsrum. De var kostsamma, tog stort utrymme och var tunga, men de bibehöll värmen länge.”

Ur Nordisk familjebok 1800-talsutgåvan.

Denna bild från kvarteret Liljan visar en lugn hemmamiljö.

I samband med rivningar har man ofta dokumenterat dessa eldstäder. Kakelugnen i kvarteret Vickern har ett vackert mönstrat krön men saknar luckor.

Vit kakelugn.

Ett exempel på en rak kakelugn med ett vackert krön från kvarteret Hjorten.

Detalj på krönet av en kakelugn.

I kvarteret Stinsen fanns denna kakelugn med ett vackert mönster, kanske gjort i fajans?

Detalj av rund kakelugn.

I samma kvarter fanns också ett exempel på en rund kakelugn.


Bildtext: Marie Esplund-Lynn 

Bildhantering: Ingemar Larsson
Fotografier: Från Kulturnämndens samlingar.


Ursprunglingen publicerad som Månadens bild februari 2006.

Senast uppdaterad:

Publicerad: