Hjälp till värnpliktigas familjer

Under andra världskriget var många familjeförsörjare inkallade. Detta innebar i många fall att familjen hemma fick det knapert. För att hjälpa hustrur och barn inrättades enligt Krigsfamiljebidragsförordningen 1940 familjebidragsnämnder. Dessa skulle vara kommunala och finnas i varje kommun.

I april 1940 hölls första sammanträdet med Familjebidragsnämnden i Örebro. Ärenden som togs upp under första året var förstås bidrag till behövande anhöriga. Andra ärenden i protokollet var t.ex. Mödrahjälp, Nationalinsamlingen, Bostadsbidrag åt ungkarlar, Näringsbidrag, Kontrollåtgärder beträffande hyrorna, Samvetsömma, Värnpliktslån. Insamlingar gjordes till hjälp för de inkallades familjer.
 
Här följer ett exempel på en anmälan om hjälpbehov för en Örebrofamilj där mannen i november 1940 är inkallad för andra gången. Det är kommunalarbetare Anderssons hustru som skrivit ansökan. Familjen bor på norr i Örebro och hon begär hjälp med kläder till sin 3-åriga dotter Inger och till sig själv. Som motivering anger hon att makens militärtjänstgöring "nedrivit" familjens ekonomi. Hon önskar även hjälp med babykläder då hon väntar barn i mars månad följande år.

Tre kvinnor sitter med varsitt litet barn i famnen. En fjärde kvinna med ett barn står brevid.

Barnavårdscentral 1940. Personerna på bilden har inget samband med texten.

Ansökan ur serien Handlingar angående insamlingen "Hjälp till inkallade örebroares familjer".

 
Beslutet blir att hon beviljas de kläder hon ansökt om, förutom babykläderna vilka man ville avvakta med. Redan elva dagar efter ansökan fick hon kvittera ut:
 
1 st. klänning
1 par strumpor
erforderliga kläder och skor för dottern Inger
 
Under åren 1940-1945 hade Familjebidragsnämnden mycket att göra. De årliga utbetalningarna av familjebidrag uppgick till ca 3 miljoner kronor och Familjebidragsnämnden i Örebro hade 15 tjänstemän till sitt förfogande.
 
Under 1940 var familjepenningen för hustru 1 - 2 kronor per dag (beroende på klass I-V) och för barn 40 - 80 öre per barn och dag. Som mest kunde en familj med 10 barn i klass V få 10 kronor per dag.
 
Redan 1945 började det diskuteras om Familjebidragsnämndens uppgifter skulle överföras till annat kommunalt organ. Efter en del utredande beslöts att Barnavårdsnämnden skulle överta Familjebidragsnämndens uppgifter från 1 januari 1948.
 


Text: Stefan Nilsson

 
Arkivmaterial: Örebro stad. Familjebidragsnämnden. A1 Protokoll 1940.
Dito F1 Handlingar angående insamlingen "Hjälp till inkallade örebroares familjer".
Dito Förteckningshistorik. 
Sekretessprövning kan vara aktuell vid utlämnande av handlingar ur detta arkiv.
Fotografi: BVN-020

Ursprungligen publicerad som Månandens dokument september 2006.

 

Senast uppdaterad:

Publicerad: