Handskriftsprov från Karolinska skolan 1922

Skolkataloger är en intressant läsning för de allra flesta. Vem har inte någon gång plockat fram sin gamla skolkatalog och fastnat i denna, kanske i timmar? Genom skolkatalogen väcks många minnen till liv rörande vänner och klasskamrater från förr.

Idag görs ofta skolkataloger med fotografier vilket gör läsningen särskilt intressant. Förr gjordes också skolkataloger, men vanligtvis endast med text. Först framåt slutet av 1970-talet och början av 1980-talet börjar man hitta tryckta skolkataloger med fotografier i arkivet. Ett undantag från regeln finns dock.

Från Karolinska gymnasiet, eller som skolan då hette, Karolinska högre allmänna läroverket i Örebro, finns en särskilt intressant skolkatalog bevarad. Året 1922 gjordes katalogen med klassfotografier vilket var ovanligt vid denna tid. Dessutom lät man alla lärare och elever skriva sina namn och det var dessa som fick utgöra bildtexterna. Alla elevers namnteckningar från klass 1 till tredje ring finns därför bevarade för eftervärlden. 1922 års katalog tycks vara den enda i sitt slag från Karolinska gymnasiet.

I Latinlinjen klass III hittar vi kända namn som Erik Linder och Dag Wirén.

Även förstaklassarna fick skriva sina namn. I klass 1a bland eleverna med sjömanskostym och med skolmössan i hand hittar vi namn som Nelander, Brandelius, Wållgren, Lithell, Åqvist, Friman och Burén.

... och slutligen lärarkollegiet på läroverket 1922  Om än inte tryckta skolkataloger finns så kan man trösta sig med att vanliga skolfotografier finns från Karolinska skolan och andra skolor, såväl från äldre som nyare tid.

Text: Stefan Nilsson

Källa: Hoffmanska arkivet, volym 65 Skolor

Ursprungligen publicerat som Månadens dokument november 2008.

Senast uppdaterad:

Publicerad: