Guldmedaljören lyfter sten i Lindgrens park än idag

I samband med att grosshandlare Adolf Lindgren 1912 lät bygga Centralpalatset på Olaigatan så rev man den gamla husarkasernen. Detta var upptakten till en av stadens vackraste mötesplatser, Centralparken, idag Henry Allards park.

Lindgren bidrog med 5 000 kronor till en vattenkonst. Lingren ville egentligen flytta dit runstenen från Nasta i Glanshammar. Men sådana föremål fick man ej heller då flytta på.

Drätselkammarens val av konstnär föll på Karl Hultström och dennes val av modell blev guldmedaljören i gymnastik i Olympiaden i Stockholm, Axel Janse. Janse var officer, blev senare gymnastikdirektör och fältflygare i Linköping. Han gick i pension 1944 som vice brandmästare i Malmö.

Konstverket i brons fick namnet Befriaren och invigdes 1914.

Parken ändrade 2001 namn till Henry Allards park efter Almbygrabben som blev riksdagens talman mellan 1969-1979. Men fortfarande väntar man på en byst av honom i politiska hörnet vid Vallgatan.


Text: Rune Frohm
Bildhantering: Marie Esplund-Lynn

Källor: Drätselkammarens protokoll 1912-1914

Fotografier från:

Kulturnämnden, KN-0091
Stadsplanekontoret, PK-025

Ursprungligen publicerad som Månadens bild februari 2009.


Senast uppdaterad:

Publicerad: