Ett fönster mot gatan…

Detaljbild på husfasad. Gulmålad vägg med ornameterade fönster.

”Öppna upp ditt fönster

slå upp din dörr

släpp in ljuset

och min älskling

låt allting bli som förr”

Text: Lisa Ekdahl.

År 1892 byggde G.O.V. Lindgren en fastighet i kvarteret Färgeriet. Fastigheten är belägen i hörnet Vasagatan 13 / Ågatan 10. Arkitekter var Ullrich & Hallquisth. Fastigheten inrymmer idag bl.a. Kulturskolan, men då skolan kommer att flytta till intilliggande lokaler (nuvarande Musikhögskolan) har Örebro kommun beslutat att försälja huset.

Gult hörnhus med rundat hörn. Rött tak, smidesbalkonger.

Vasagatan 13 - Ågatan 10.

I kvarteret finns ett flertal kulturhistoriska byggnader och utmed Vasagatan finns ett av stadens förnämsta exempel på tegelarkitektur av nederländsk renässans.

Ett dekorativt murat rött tegel under en halvmåneformad list möter den gula putsen. Den vita pelaren delar av de två rödmålade bågformade fönstren som kröns av en prydnadsgavel, en s k fronton, som någon dekorerat med ekblad och små ekollon. Vem som målat denna vackra dekor får vi nog aldrig veta men visst är det vackert….

Ett dekorativt murat rött tegel under en halvmåneformad list möter den gula putsen. Den vita pelaren delar av de två rödmålade bågformade fönstren som kröns av en prydnadsgavel, dekorerad med ekblad och små ekollon.

Fönster Vasagtan 13.

Lägg också märke till de vackra detaljerna i järnbeslagen och de franska liljorna i luftintaget (de sistnämnda syns tyvärr inte så bra på bilden).


Text: Marie Esplund-Lynn

Bildbehandling: Ingemar Larsson
Fotografier: SBK-D-00678, SBK-D-00678
Litteratur:
”Örebro stadsbebyggelse. Bevarandeprogram för innerstadens bebyggelse” Stadsbyggnadskontoret maj 1988. Kvarterskartan ovan på kvarteret Färgeriet är hämtad från ovannämnda källa.

Ursprunligen publicerad som Månadens bild april 2004.

Senast uppdaterad:

Publicerad: