Ebba & Co - en kvinnlig fotoateljé i Örebro

I maj 1962 inkom ett brev till Drätselkammaren från fotograf Lennart Back. Han meddelade att ”genom husets rivning, Drottninggatan 7, måste det stora fotografiska arkivet flyttas”. Den fotografiska samling som Back skriver om är Fotoateljé Ebba Sundevalls efterträdares cirka 35 000 glasplåtar. Dr Bertil Waldén och stadsbibliotekarie Wirde hade redan tittat på samlingen och funnit denna värdefull. Drätselkammarens tredje beredningsavdelning behandlade ärendet snabbt och deras resolution överlämnades till stadsfullmäktige den 30 maj 1962.

Porträtt av ung kvinna.

Denna okända kvinna gick till Ebba Sundevalls efterträdare. Två av hennes beställda visitfotografier låg kvar i fotosamlingen. Kanske hon inte hämtade ut bilderna eller så var fotografen så nöjd med resultatet att hon använde dessa bilder i reklamsyfte.

Een 20 juni 1962 beslöt Örebro stadsfullmäktige att förvärva det fotografiska arkivet.

I sin utredning skriver de följande:

”Fotofirman Sundewalls Eftr, Drottninggatan 7, Örebro, har erbjudit staden att köpa dess fotografiska arkiv, vilket omfattar ett mycket stort antal portättbilder, heminteriörer och landskap från 1890-talet fram till vår tid. Arkivet är katalogiserat och i fullgott skick och dess kulturhistoriska värde har omvittnats av expertis, som varit i tillfälle att besiktiga densamma. Ehuru vissa delar av arkivet härför sig till andra orter inom länet är dock den alldeles övervägande delen av speciellt intresse för Örebro stad.

Det kan icke förnekas att årskilligt person- och kulturhistoriskt bildmaterial från Örebro under årens lopp gått förlorat eller i vart fall ej tillvaratagits och katalogiserats till nytta för eftervärlden. Drätselkammaren anser det därför synnerligen angeläget att det nu salubjudna arkivet förvärvas av staden. Det bör överflyttas till det nya stadsarkivet i rådhuset och kommer där att utgöra ett värdefullt komplement till de övriga samlingarna…”

Samlingen inköptes för 10.000 kronor.

Fotograferna

Ebba Dorothea Sundevall föddes år 1874 i Helsingborgs stadsförsamling. Hon var ett av sex barn till tapetserare Johan Jacob Sundevall. Fotoateljé Ebba Sundevall & Co etablerades år 1895 i Örebro och drevs under detta namn av Ebba Sundevall och hennes kompanjon fröken Engström. I Örebro bodde Ebba tillsammans med sin yngre syster Ingeborg.

Ateljén låg först i Centralhotellet, Storgatan 3 (tidigare Björkegrens hotell). Ateljén flyttades senare till sydvästra hörnet av Grand Hotell där ateljén låg högst upp. Ebba lämnade Örebro i samband med att hon blev fru Lindegren. Och 1 oktober 1909 inregistrerade fru Ebba Lindegren (f Sundevall) en ateljé på Kungsgatan 6 i Eskilstuna.

Den 4 februari 1909 inregistrerades firma Ebba Sundevalls Eftr. av Inez och Hildegard Pettersson. Ateljén låg kvar i Grand Hotell men man utökade med en filial i Kumla. Ca 1910 flyttade ateljén till Klostergatan 4 och efter ytterligare ett antal år till Drottninggatan 7.

Under 1930-talet fortsatte Inez Pettersson att ensam driva ateljén till ca 1960. Fotograf Lennart Back övertog firman och räddade dess samlingar.

Tre barn i fotostudio.

I juli 1908 tog veterinär Karl Ekelund i Fjugesta med sig sina 3 flickor till fotograf Ebba Sundevall. De tog en bildserie på 3 bilder och beställde visitfotografier i storlek 6x9 cm.

Porträttfotografi på kvinna i hatt.

Fröken Elgström gick till fotograf Pettersson (Inez eller Hildegard) i juni 1909. Hon beställde cabinetsbilder i storlek 13x18 cm.

Samlingen

Samlingen omfattar cirka 35 000 glasplåtar. Plåtarna börjar med enstaka negativ från åren 1896 - 1907 och fortsätter i en följd under åren 1908 till 1939.

Det finns ett kortregister vilket anger sittningsnummer, årtal, beställare och ibland beskrivning över motivet. Sittningsboken ger upplysningar om bildnummer på fotografi respektive glasplåt, år, månad och vem beställaren av bilder är samt format på beställda bilder. Det är ett tidsödande arbete att leta i dessa register om man inte redan vet namn och årtal.


Text: Marie Esplund-Lynn

Bildhantering: Ingemar Larsson
Arkivmaterial: Örebro stad. Drätselkammaren.
Protokoll A1:88, 1961-1962 § 319
Protokollsbilagor, A2:128, 1962, bilaga 218

Örebro stad. Stadsfullmäktige
Protokoll och handlingar 1962, A:138, § 19 samt bilaga 19

Fotoateljé Ebba Sundewall & Co. (GF: 061)
- Sittningsbok för år 1908-1909, volym D1:2 1903-1927
- Fotografi EAS-16492-2, Ekelund
- Fotografi EAS-17160, Elgström
- Fotografi EAS-P-00005A


Ursprungligen publicerad som Månadens bild mars 2004.

Senast uppdaterad:

Publicerad: