Brandsoldater – eldens riddare i uniform

Brandmän i skyddsutrustning står uppradade på en innergård.

1931 förevigades våra brandsoldater i rökskyddsutrustning med gasmask och skyddshuvor. De är klädda i sina militärinspirerade mörka uniformer med dubbelknäppta jackor och bälten. Uniformsbyxorna liknar ridbyxor och är nedstoppade i välputsade mörka läderstövlar. I främre raden, (nummer 5 och 6  från vänster) står brandmästarna Andersson och Pettersson. Dessa två har enkelknäppta uniformsjackor.

Grupp människor tittar på ett brinnande hus. Två stegar står mot huset.

5 december 1937 samlades en nyfiken folkmassa för att beskåda branden i hörnet Engelbrektsgatan – Trädgårdsgatan i kvarteret Älgen. Våra brandsoldater har bestigit de höga stegarna för att bekämpa eldens lågor.

Redan år 1862 års ställdes en borgarbrandkår i Örebro stad upp enligt brandförordningen. Borgarbrandkåren kunde med kort varsel kalla in alla arbetsföra män mellan 18 och 55 år till tjänstgöring vid brand. Borgarbrandkåren var organiserad i sex avdelningar: släckning, vattenhämtning, rivning, bärgning, vakthållning och reservavdelning.

Varje avdelning var militäriskt organiserad med chefer och ordningsmän som var underställda en brandchef. 1888 underlättades brandkårens arbete genom att en vattenledning blev färdig, så att man inte behövde gå så långt efter vatten vid släckningsarbetet.

Enligt ett beslut i Stadsfullmäktige i februari 1898 fastslogs att en fast brandkår skulle anställas. Brandkåren skulle bestå av brandchef, vice brandchef och brandmästare, 9 ordinarie och 15 extra brandsoldater. Samtidigt beslutades att en brandstation skulle byggas på Fabriksgatan 9-11. I oktober 1899 blev brandstationen klar, och den fasta brandkåren kunde börja sitt arbete.

År 2008

Sedan 1998 samverkar Örebro med kommunerna Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå och Askersund  om gemensam räddningstjänst i kommunalförbundet Nerikes Brandkår.

Arkivet från Örebros brandkår mellan åren 1862 – 1997 finns på Stadsarkivet. Under 2007 hämtades ca 8 hyllmeter med fotografier. Dessa håller vi nu på att digitalisera och lägga in i vår bilddatabas.


Text: Marie Esplund-Lynn

Bildhantering: Satu Timonen
Fotografier: Örebro stad. Drätselkammaren. Brandkåren, bild OS-013-0075, OS-013-0087.


Ursprungligen publicerad som Månadens bild mars 2008.

Senast uppdaterad:

Publicerad: