Brandkårens utryckningsrapport nyårsafton 1958

I Brandkårens arkiv finns en serie som innehåller dygnsrapporter från Örebro Brandkår.

I utryckningsrapporten från nyårsafton 1958 kan man läsa att larmet kom kl. 23.25 via telefon. Utryckningstiden var 53 sekunder, redan kl. 23.26 hade tre bilar ryckt ut.
Det var 4 km till branden i källarvåningen på V:a Vintergatan 132, Stjärnhussalen. Väderleken var +2 grader, mulet och regn.


Brandkåren använde sig av 1 st. motorspruta till brandpost, 2 st. syrgasapparater, 2 st. tryckluftsapparater, 1 st. belysningsaggregat, 2 st. nifestrålkastare, 3 säckar sågspån, 50 meter slang 63 mm och 100 meter smalslang.

Brandkårens utryckningsrapport 31 december 1958.

Vidare står det att läsa:
"Den eldhärjade byggnaden är uppförd i sten och i tre våningar. En gudstjänstlokal, som är brandsäkert avskild, finns i källarvåningen. Gudstjänstlokalen var dekorerad med lättantändliga dekorationer och levande ljus. Lokalen var vid brandens utbrott upplyst och tillgänglig, men ej bevakad.

Vid brandkårens framkomst konstaterades, att en brand utbrutit i gudstjänstlokalen. Branden angreps med hjälp av två smalslangar, en genom huvudingången och en genom reservutgången. Brandrester bars ut i det fria. För att undvika vattenskador användes sågspån. Vid branden uppstod skador i lokalen, på piano och orgel. Det är inte osannolikt, att branden orsakats av levande ljus i en julkrubba."

Julkrubba, foto Eric Sjökvist

Med detta dokument vill Örebro Stadsarkiv önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Glöm inte att släcka julljusen, så brandkåren slipper rycka ut!

Text: Eva Lundberg

Källor: Örebro stad. Drätselkammaren. Brandkåren D3b:9 

Foto: Eric Sjökvist, ECS-D27-051

Ursprungligen publicerat som Månadens dokument december 2008


Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?