Bebyggelsen i Rynninge

Under sommaren 2004 kommer Örebro Stadsbyggnad att göra en kulturhistorisk bebyggelseinventering i Rynninge. Liknande inventeringar kommer att göras i hela Örebro kommun. Resultatet kommer så småningom att ingå i ett kulturmiljöprogram för kommunen.

 Inventeringen har tre syften:

- att ge ett kunskapsunderlag om bebyggelsen som underlag till detaljplaner och bygglov

- att ge en bedömning av de kulturhistoriska värden som finns

- att vara en dokumentation av Rynninge år 2004, en nutidsdokumentation för framtida generationer

Stadsantikvarie Eva Fransson med ansvar för kommunens kulturmiljöfrågor är projektledare och Linda Gustafsson kommer att stå för arbetet i fält. Inventeringen sker med hjälp av kamera, särskilda inventeringsblanketter och kartor. Byggnadernas utseende dokumenteras i fråga om byggnadsmaterial, takform, fönster, dörrar och andra detaljer.

Dokumentationsmaterialet kommer att bevaras på Stadsarkivet.

Stadsarkivets bildavdelning vill här visa Er en del av bilderna som vi redan visat för Linda.

Villaområde från ovan.

Ett bra redskap vid en inventering är kanske ett flygfoto över Rynninge från 1940-talet.

Stort trähus.

Denna ståtliga byggnad restes på Krokvägen 6. Familjen till vänster är kanske ägarna och de två gossarna i keps traktens buspojkar. Fotografiet är från 1910-20-talet.


Två kvinnor i ljusa kläder står i en dörr. Över dörren en skylt: "Jenny Gustafsson Mjäölk och matvaruaffär".

På 1940-talet låg Jenny Gustafsson Mjölk och Matvaruaffär på Krokvägen 6. Den kallades även för ”Lilla affären” av kunderna. På bilden ser vi Fru Jenny Gustafsson till vänster med sin dotter Signhild.

Villagata. Närmast en vit villa med grönt tak.

Mellan 1975-1980 gjordes det en bebyggelseinventering av Bildningsförvaltningen. Här har man lyckats att fånga dels det vita tvåvåningshuset med sitt gröna plåttak på Krokvägen 10 och i bakgrunden det ljusbruna huset med det röda tegeltaket på Krokvägen 6.


Text: Marie Esplund-Lynn

Bildbehandling: Ingemar Larsson
Fotografier: Rynninge egnahemsförenings fotosamling. Fotografier REH-073, 100 och 101, och BLF-09381 Bildningsförvaltningens fotosamling.

 

Ursprungligen publicerad som Månadens bild juli 2004.

Senast uppdaterad:

Publicerad: