Gå till innehåll

Förskolan och skolan har en viktig roll i arbetet mot våldsbejakande extremism. En bra utbildning i en trygg skola som arbetar med skolans demokratiska uppdrag kan förebygga att unga involveras i våldsbejakande extremism. Här hittar du bra länkar och lektionsförslag

Centrum mot våldsbejakande extremism Örebro

Är en resurs- och samverkansgrupp. De kan erbjuda stöd i frågor som rör förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism.
Lektionsmaterial från centrum för våldsbejakande extremism Pdf, 190.9 kB.

Ett ickedömande samtal

Stödmaterial och kommentarer till filmer om antisemitisk, antiziganistisk, eller annan diskriminerande propaganda. Materialet är framtaget av Samuel Engelhardt i samverkan med Göteborgs stads grundskoleförvaltning och Levande historia Göteborg.

Extremkoll.se

Tar upp ämnen som på olika sätt påverkar oss och kan göra oss mottagliga för, eller stärka oss mot, våldsbejakande- och hatpropaganda på nätet. Här får du information genom videor, bilder och snabbfakta. Här finns också undervisningmaterial att ta del av. Extremkoll.se hittar du här!

Skolverket

Sidor om hur förskolan och skolan kan jobba mot våldsbejakande extremism. Materialet hittar du här

Center för våldsbejakande extremism

Information, stödtelefon och annat stöd hittar du här

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se