Utbildningsdag 17 april: Cannabis på schemat

I syfte att höja kompetensen om cannabis hos personer som jobbar med ungdomar bjuder Skolverksamheten Maria Ungdom in till en kostnadsfri utbildningsdag på temat den 17 april. Sista dag för anmälan är 10 april.

På agendan:

Under förmiddagen kommer Bernard Landh och Thomas Göth, kuratorer på Skolverksamheten Maria Ungdom i Örebro, att leda en session där de presenterar fakta om cannabis, dess effekter och skadeverkningar. Deltagarna kommer att få en genomgång av vanliga påståenden om cannabis, såsom jämförelser med andra substanser som alkohol.

På eftermiddagen tar Gabriella Lundvall, gymnasielärare, och Mathsarne Ekström, skolkurator på Rudbecksgymnasiet i Örebro, över. De kommer att fokusera på strategier för att samtala med ungdomar om cannabis samt dela förslag på konkreta lektionsupplägg för att behandla ämnet på ett pedagogiskt och informativt sätt i klassrummet.

Anmälan: Senast 10/4 till thomas.goth@orebro.se

Cannabis på schemat

Tid: 17 april klockan 8.30—16
Plats: Rudbecksgymnasiets aula, Örebro
Målgrupp: Du som jobbar på högstadiet eller gymnasiet
Kostnad: Kostnadsfritt

Senast uppdaterad:

Publicerad: