RUC: Musikdidaktiskt nätverk 5 mars

Den 5 mars välkomnar RUC (Regionalt utvecklingscentrum) musiklärare i grundskolan, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden till en nätverksträff under rubriken "Att stödja elevers lärande i musik". Träffen är kostnadsfri. Sista dag för anmälan är 26 januari.

På agendan

Vid nätverksträffen lyfts musikundervisning utifrån Skolforskningsinstitutets forskningssammanställning Att stödja elevers lärande i musik – undervisning i grund- och gymnasieskolan som kom ut i juni 2023. Den belyser olika aspekter av musikundervisning och lärande och med den som utgångspunkt diskuterar vi angelägna frågor kopplade till deltagarnas egen musikundervisning.

Moderatorer för diskussionen är Per Abelson, adjungerad adjunkt vid Musikhögskolan och musiklärare på Västra Engelbrektsskolan, och Martin Junstrand, adjunkt vid Musikhögskolan i Örebro kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad: