Meny
  • Start
  • / Stöd, hjälpmedel och tips till dig som arbetar inom förskola & skola

Stöd, hjälpmedel och tips till dig som arbetar inom förskola och skola

Du som arbetar inom förskola och skola kan få olika typer av stöd och fortbildning från bl.a. Örebro kommun. Stödet ges oavsett om du arbetar i kommunal eller privat regi. Här finns också hjälpmedel och tips för dig som jobbar i förskola och skola.

Fortbildning och inspiration för dig som är pedagog

Pedagog Örebro, som du besöker just nu, är en mötesplats på webben som syftar till att stödja pedagogers och skolledares professionella utveckling.

Gå till startsidan på Pedagog Örebro.

Bedömning

Skolverkets bedömningsportal

Här hittar du bedömningsstöd i flera ämnen och kurser i skolan. Bedömningsstöden kan bestå av bland annat enskilda uppgifter, diagnosmaterial, filmer eller provmaterial.

Gå till skolverkets bedömningsportal

IT-användning

Pedagog Örebros julkalender med tips på digitala hjälpmedel i undervisningen

Hittar du här!

IKT Örebro

Här hittar du bl.a. guider och inspiration för vidare arbete i verktygen Office 365 samt It's Learning. Sajten riktar sig främst till pedagoger som jobbar på grundskolan och gymnasieskolan inom Örebros kommunala skolor.

Gå till IKT Örebro

Skolverkets lärportal – digitalisering

I lärportalen hittar du material för att utveckla den digitala undervisningen tillsammans med dina kollegor.

Gå till digitaliseringsdelen i Skolverkets lärportal

Miljö-, natur- och utomshuspedagogik

Örebro naturskola

Örebro naturskola, som ligger vid Naturens hus, jobbar bland annat med lärarfortbildning inom utomhuspedagogik.

Läs mer om och anmäl dig till Örebro naturskolas fortbildningar för pedagoger

Kretsloppslandet

I denna interaktiva utställning erbjuder vi miljölektioner för de yngsta F–3, avfalls- och vattenlektioner för årskurs 4–9 samt miljölektioner för gymnasiet.

Läs mer om Kretsloppslandet och boka klassbesök

Teknik och entreprenörskap

KomTek

KomTek erbjuder fortbildningar inom teknik och entreprenörskap för pedagoger inom förskola och grundskola.

Läs mer om och anmäl dig till KomTeks fortbildningar för pedagoger

UF - Ung företagsamhet

Ung Företagsamhet (UF) erbjuder bl.a. utbildningar och läromedel för lärare och elever i grund- och gymnasieskolan.

Läs mer om UF - ung företagsamhet

Gå till UF:s lärarsida

Finn upp!

Finn upp! är ett kostnadsfritt verktyg för dig som vill arbeta med entreprenöriellt lärande via Lgr 11. 

Gå till Finn upp!

Skolverkets lärportal – teknik

I lärportalen hittar du material för att utveckla den digitala undervisningen tillsammans med dina kollegor.

Gå till teknikdelen i Skolverkets lärportal

Värdegrund

Vägledande samspel (ICDP)

Vägledande samspel (ICDP) är ett hälsofrämjande program som är väl grundat i modern forskning om barn.

Anmäl dig till vägledarutbildningar och nätverksmöten

Läs mer om ICDP på orebro.se.

Skolverkets lärportal - värdegrund

I lärportalen hittar du material för att utveckla den digitala undervisningen tillsammans med dina koll

Gå till värdegrundsdelen i Skolverkets lärportal

Öppna föreläsningar

Centralt skolstöd erbjuder kostnadsfria föreläsningar för personal inom förskola/grundskola/gymnasium.

Se programmet för öppna föreläsningar och anmäl dig!

Didaktiska nätverk

RUC erbjuder bl.a. kostnadsfria ämnesdidaktiska nätverk för pedagoger och skolledare.

Se program för aktuella didaktiska nätverk och anmäl dig!

Stöd till din verksamhet

Digital teknik

 

Studi.se

Ett flerspråkigt digitalt läromedel som utgår från kunskapskraven i årskurs 9, men som finns tillgängligt för alla elever och all personal inom Örebro kommun oavsett huvudman.

Gå till Studi.se

Office 365

Officepaketet (bl.a.word, power point och exel) för elever och pedagoger inom Örebros kommunala skolor

Logga in på office 365

 

Funktionsnedsättning hos barn eller elev

Tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder

Fristående och kommunala verksamheter kan söka ekonomiskt bidrag för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder, så kallat tilläggsbelopp.

Läs mer och ansök om tilläggsbelopp

Lotsen

Lotsen är ett kompletterande stöd till skolor och förskolor samt erbjuder fortbildning, handledning, konsultation och verksamhetsbesök. I vårt arbete stöttar vi skolor och förskolor att utveckla sitt arbete på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå.

Läs mer om Lotsen 

Hörsel och ljudmiljö

Lotsen

Lotsen är ett kompletterande stöd till skolor och förskolor samt erbjuder fortbildning, handledning, konsultation och verksamhetsbesök. I vårt arbete stöttar vi skolor och förskolor att utveckla sitt arbete på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå.

Läs mer om Lotsen

Miljö-, natur- och utomshuspedagogik

Örebro naturskola

Örebro naturskola, som ligger vid Naturens hus, jobbar bland annat med lärarfortbildning inom utomhuspedagogik.

Läs mer om Örebro naturskola

Normbrytande beteende och/eller frånvaroproblematik i skolan

Kompassen

Kompassen arbetar tillsammans med skolornas elevhälsoteam och pedagoger kring enskilda elever med normbrytande beteende.

Läs mer om kompassens verksamhet

Nyanlända föräldrar, barn och ungdomar

Nyanlända elever i skolan

Här får du som arbetar i skolan information som rör nyanlända elevers skolgång.

Gå till webbplatsen

Perrongen

Hos Perrongen får nyanlända föräldrar, barn och ungdomar information om den svenska skolan och förbereds inför skolstarten.

Läs mer om Perrongen

Skapande i grundskolan

Skapande skola

Skolor inom Örebro kommun kan sedan starten 2008 söka "Skapande skola-bidrag" och på så sätt få möjlighet till avgiftsfria kulturupplevelser. Bidraget får bl.a. användas till inköp av professionell kulturverksamhet och insatser som främjar elevernas eget skapande.

Läs mer om Skapande skola

Kulturskolan

I örebro samverkar Kulturskolan och grundskolan för att elever ska få möjlighet till kulturupplevelser som är avgiftsfria.

Läs mer om Kulturskolan och skolans samverkan

Språk, tal och kommunikation

Lotsen

Lotsen är ett kompletterande stöd till skolor och förskolor samt erbjuder fortbildning, handledning, konsultation och verksamhetsbesök. I vårt arbete stöttar vi skolor och förskolor att utveckla sitt arbete på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå.

Läs mer om Lotsen

Studiehandledning och modersmålsundervisning

Elever som pratar ett annat språk än svenska hemma kan få modersmålsundervisning i grundskolan och i gymnasieskolan.

Läs mer om modersmålsundervisning

Överlämnande från grundskolan till gymnasieskolan

Stöd till elever utanför ordinarie verksamhet

Sjukhusskolan

Sjukhussskolan fungerar som en bro till hemskolan och ger eleverna kontinuitet i lärandet. Undervisningen vill också ge trygghet, bidra till elevens tillfrisknande och minska oro inför den fortsatta skolgången.

Läs mer om Sjukhusskolan

Stöd till unga föräldrar

Unga mammor och pappor

Unga mammor och pappor är en öppen verksamhet dit unga föräldrar kan vända sig för att få råd och tips i sitt föräldraskap.

Läs mer om Unga mammor och pappor

Unga mammor och pappor på Facebook

Om avdelningen Centralt skolstöd

Centralt skolstöd är en avdelning som består av olika verksamheter som alla syftar till att stötta och utveckla förskolan och skolan i Örebro kommun.

Läs mer om Centralt skolstöds verksamheter

Kvalitetsutvecklare

Kvalitetsutvecklarna arbetar med att stödja skolledare och arbetslag för att öka måluppfyllelsen i kommunens skolor.

Läs mer om Kvalitetsutvecklargruppen

Senast uppdaterad: 3 december 2018

Publicerad: 29 september 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se