Örebro universitetsbibliotek ordnar gymnasielärardag den 13 juni

Jobbar du som gymnasielärare? Då är det läge att göra plats i kalendern den 13 juni. Det datumet bjuder nämligen Örebro universitetsbibliotek i samarbete med Regionalt utvecklingscentrum in till en fortbildningsdag under rubriken "Att förbereda elever för högre studier".

Maria Axinge och Anders Jansson är skrivhandledare på Örebro universitetsbibliotek.

Under dagen erbjuds olika föreläsningar och workshops. Förmiddagen fokuserar på övergången mellan skolformerna och eftermiddagen handlar om den vetenskapliga texttypen. Dagen är kostnadsfri och du kan anmäla dig till förmiddag, eftermiddag eller hela dagen. Sista anmälningsdag är 3 juni.

"Hade själva vunnit mycket på att få en dag som denna när vi jobbade som gymnasielärare"

Vi kontaktade Maria Axinge och Anders Jansson, skrivhandledare på Örebro universitetsbibliotek, som under eftermiddagen kommer att hålla i föreläsningen "Den akademiska genren" och workshopen "Att läsa akademiska texter".

Hej Maria och Anders! Varför tycker ni att man som gymnasielärare ska ta del av denna fortbildningsdag?

– I vardagen är det lätt som gymnasielärare att hamna en bit ifrån elevernas nästa steg och fokusera på 'här och nu'. Den här dagen vi erbjuder gymnasielärare, Att förbereda elever för högre studier, hoppas vi ska hjälpa till att besvara en del frågor om vad som händer på andra sidan av studentexamen.

Vi upplever själva att vi hade vunnit mycket på att få en dag som denna när vi jobbade som gymnasielärare för att få en bekräftelse på att vår undervisning på bästa sätt svarar mot högskolans förväntningar.

– Gymnasielärare vet ju så klart vad som står i styrdokumenten om att förbereda för högre studier, men hur ter det sig i praktiken? Vilka förväntningar finns överhuvudtaget från högskolan på våra nyexaminerade gymnasieelever och hur förstår högskolan gymnasieskolan som utbildningsform?

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!