Nu är det hög tid att anmäla sig till höstens utbildningar i Office 365

Nu är det dags att anmäla sig höstens utbildningar i Office 365. Som ett led i förvaltning förskola och skolas digitaliseringsarbete erbjuds nu grund- och fortsättningsutbildningar till nyckelfunktioner i verksamheterna. Är du rektor, administratör, huvudlärspridare eller lärspridare på en kommunal förskola eller skola? Säkra din plats genom att anmäla dig redan idag!

Vårens planerade utbildningar blev inställda med kort varsel på grund av Coronapandemin. I höst är det dock dags för utbildningarna att rulla igång. Målet är att det kommer ske via fysiska träffar på Ringgatan i Örebro. Skulle det inte vara möjligt så planeras för att utbildningarna ska kunna ske digitalt istället.

Målet med utbildningssatsningen är att alla ska utveckla sina kunskaper i O365 för att kunna använda det nya arbetssättet, arbeta mer effektivt samt dra nytta av nya funktioner.
– Nu kommer utbildningarna verkligen att bli av, så jag uppmanar alla nyckelpersoner att anmäla sig för att säkra sin plats, säger Annika Walter, samordnare för digitalisering på Förvaltning förskola och skola.

En satsning utifrån handlingsplanen för digitalisering

Utbildningarna är en satsning från Örebro kommun som görs i samarbete med företaget Advania. Förvaltning förskola och skola har sett ett behov av både grundkurser och fortsättningskurser i Office 365. Utbildningarna är också ett led i de satsningar kommunen har aviserat i handlingsplanen för digitalisering 2019-2022.

Rektorer, administratörer, huvudlärspridare och lärspridare i kommunens förskolor och skolor ska gå dessa utbildningar. För rektorer kommer utbildningens fokus att ligga på att leda med O365 och för administratörer att lära nya arbetssätt och dra nytta av nya funktioner. För huvudlärspridare och lärspridare kommer fokus att ligga på att lära för att lära ut. De ska sedan utbilda sina kollegor i verksamheterna och ett gemensamt utbildningsmaterial tas fram och delas för detta ändamål.
– Med detta upplägg blir det minst tre personer på varje förskola och skola som har gått utbildningen. De kan sedan bidra till att sprida kunskap och vidareutbilda i sina verksamheter, säger Annika Walter.

/Redaktionen, Pedagog Örebro

Förkunskaper och innehåll

Förkunskaper

  • Känna till vad O365 är och kan orientera sig i O365-portalen
  • Ha en grundförståelse för apparna Word, Powerpoint, Outlook, Onedrive och OneNote

Innehåll i utbildningen (anpassas efter grupp)

  • Fildelning och lagring i OneDrive
  • Teams
  • Kreativ användning av M365
  • Outlook
  • Forms
  • Excel
  • Sway
  • Planner

Samtliga moment innehåller exempel, praktiska övningar samt tips om hur du kan använda programvaran på bästa sätt.

Senast uppdaterad: 3 juni 2020

Publicerad: 3 juni 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!