Hur fungerar det på din skola? - hjälp oss att skapa en tydligare bild

I början av februari var det återigen dags för en nätverksträff. Denna gång låg fokus på hur man bedömer om vem som ska läsa svenska som andraspråk (sva) och inte – en fråga som har varit och fortfarande är aktuell i vår kommun då det inte är en självklarhet. Nu är vi nyfikna på hur det ser ut på just din skola!

Rutiner skiljer sig åt

Vid nätverksträffen innan sportlovet kom ett tjugotal lärare till Ringgatan för att fördjupa sig mer i hur man bedömer vem som ska läsa sva och inte. En fråga som är högst aktuell utifrån Skolinspektionens granskning av undervisningen i svenska som andraspråk som kom ut i mitten av januari. Deltagarna fick bland annat redogöra för hur de gör på respektive skolenhet när det gäller bedömningar ifall en elev ska läsa sva eller inte. En uppgift vars resultat blev mycket olika. Vissa skolor kunde beskriva skolans rutiner och tydliga arbetsgångar i förfarandet, medan andra inte alls kunde det då kvalitativa bedömningar inte görs.

Hjälp oss skapa en tydligare bild!

Eftermiddagen gjorde oss mer nyfikna på hur det ser ut i Örebro kommun? Så nu önskar vi hör ifrån er. Hur gör ni på din skola? Har ni rutiner eller finns det inte? Oavsett svar önskar vi veta då vi vill få en tydligare bild av just vår kommun. Genom att klicka här kommer du till vårt formulär. Dessa fem frågor kommer ni att stöta på i formuläret:

  1. Hur avgör ni vem som ska läsa sva? Följer skolan upp bedömningen? Vem gör bedömningen?
  2. Använder ni något särskilt material? Vilket i så fall?
  3. Hur informeras föräldrar och elever om att eleven ska läsa sva?
  4. Vad är din roll respektive rektorns roll på er skola när det gäller bedömning av vem som ska läsa sva? Beskriv!
  5. Vilka styrkor respektive svagheter anser du att ni har gällande sva-bedömningar på er skola?

Underlaget vi får från er kommer hanteras konfidentiellt.

Hälsningar
Barbara och Jennypher

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!