Dags att boka in höstterminens nätverksträffar rörande Svenska som andraspråk och Bygga svenska

Under höstterminen 2021 fortsätter våra nätverksträffar och denna termin kommer det att vara ”dubbla spår” på träffarna. Under tre träffar kommer nätverket fortsätta arbeta med implementeringen av de nya kursplanerna och med bedömning av elever som ska läsa sva. Utöver dessa kommer tre träffar erbjudas där vi kommer arbeta med Bygga svenska från grunden.

Nätverket har funnits sedan 2017. Det har utvecklats till ett forum där lärare i svenska och/eller svenska som andraspråk (sva) i åk 1-9 träffas. Lärarna fördjupar sina kunskaper när det gäller arbetet med flerspråkiga elever samt bedömningsstödet Bygga svenska, ett material som bedömer elevens förmåga när det gäller att läsa, skriva, tala och lyssna. Nätverksträffarna har ett fokus på sva och erbjuds som ett stöd till skolenheterna. Nytt för denna termin är att vi kommer att ha två olika inriktningar, så skolorna kommer erbjudas totalt sex träffar under höstterminen. Träffarna skapar goda möjligheter till kollegialt lärande kring undervisning med flerspråkiga elever. Träffarna genomförs i förvaltningens lokaler på Ringgatan 32.

Nätverksträffarna vänder sig i första hand till lärare i sva eller svenska och som undervisar flerspråkiga elever i åk 1-9.

Upplägg av höstens träffar

Implementering av kursplaner och bedömning av vem som ska läsa sva

  • Torsdagen 23/9 kl.14.45-16.45: Arbete med kursplanernas kommentarmaterial
  • Onsdagen 27/10 kl.14.45-16.45: Vidare arbete med kursplaner och bedömning
  • Tisdagen 30/11 kl.14.45-16.45: Vidare arbete med kursplaner och bedömning

 Arbete med bedömningsstödet Bygga svenska

  • Onsdagen 13/10 kl.14.45-16.45: Introduktion i bedömningsstödet Bygga svenska
  • Torsdagen 18/11 kl.14.45-16.45: Bedömning av talat språk
  • Tisdagen 14/12 kl. 14.45-16.45: Bedömning av elevtexter

Ni är givetvis välkomna att delta i en eller alla av dessa träffar.

Träffarna kommer inledningsvis ske digitalt via Teams och länk skickas då via Outlook-kalendern någon dag innan träffen. Anmälan till träffarna i oktober och november (27/10 och 18/11) gör du här.

Välkomna!

/Barbara Andersson och Jennypher Löfgren, SKUA-utvecklare i Örebro kommun

Har du frågor rörande nätverket? Kontakta jennypher.lofgren@orebro.se (019-21 19 81).

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!