Meny
  • Start
  • / Språk, läs- och skrivutveckling

Språk, läs- och skrivutveckling

– material, dokument och hjälpmedel för skolan

Språk, läs- och skrivutveckling är hela skolans angelägenhet. På den här sidan presenterar kommunens och regionens språkutvecklare hur de jobbar med språkutveckling och hur du som pedagog kan jobba med detta i klassrummet.

Numera finns det både ett lokalt och ett regionalt nätverk för språkutvecklingsfrågor. Tanken är att nätverken ska vara en resurs för ökad kvalitet i undervisningen och att verka för uppföljning av olika språksatsningar. Här hittar du information om nätverkens arbete och innehåll samt tips och inspiration för dig som pedagog.

Artiklar om språk-, läs- och skrivutvecklingsarbete i Örebros skolor

Vill du veta mer kontakta Örebro kommuns språk-, läs- och skrivutvecklare Ann Wahlström ann.wahlstrom@orebro.se eller Madelene Forsmark madelene.forsmark@orebro.se

Aktuellt

Hitta språket – Hitta matematiken

Välkomna till en träff om förskoleklassens obligatoriska kartläggningsmaterial

Den 1 juli 2019 träder en ny lag i kraft som innebär att det kommer vara obligatorisk att använda sig av kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken. Av den anledningen erbjuds nu pedagoger som arbetar i förskoleklass ett tillfälle lära sig mer om kartläggningsmaterialet och hur man tillämpar det.

Två böcker: Hitta matematiken och Hitta språket

Den lag som träder i kraft ligger i linje med läsa-skriva-räkna-garantin där vi ska kunna följa en elevs utveckling från förskoleklass upp till de nationella proven i åk 3. Skolverket har därför gett ut två kartläggningsmaterial som riktar sig till förskoleklass. Det är materialen Hitta språket och Hitta matematiken. De nya stöden kartlägger en elevers språkliga medvetenhet samt elevers matematiska tänkande.

För att stötta skolorna i implementeringen av materialen, erbjuds därför pedagoger som undervisar i förskoleklass en möjlighet att delta i en träff. Vid tillfället kommer deltagarna arbeta kollegialt med att sätta sig in i materialen samt resonera kring de pedagogiska rekommendationerna.

Under träffen kommer deltagarna att

  • lära sig om innebörden av lagförändringen och dess betydelse i den egna verksamheten.
  • bekanta sig med kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken.
  • resonera kring de pedagogiska rekommendationerna och nya begrepp som finns från höstterminen 2019.

Anmälan görs till ett tillfälle av följande datum

  • Träff 1– onsdag 22/5 kl.14.30-16.30 » Lokal: Gumaeliusskolans matsal
  • Träff 2 – torsdag 15/8 kl.14.30-16.30 » Lokal: Gumaeliusskolans matsal
  • Träff 3 – torsdag 18/9 kl.14.30-16.30 » Lokal: Gumaeliusskolans matsal

Lokala nätverksträffar, höstterminen 2019

Örebro kommuns nätverk för Språk-, läs- och skrivutveckling inbjuder till två nätverksträffar denna höst.

Senast uppdaterad: 16 september 2019

Publicerad: 12 december 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se