Vill du vara med och forma framtidens Grundlärarutbildning?

Örebro universitet söker just nu nyfikna och engagerade lärare som vill vara med och forma framtidens grundlärarutbildning. Det pågår en stor satsning på utveckling av lärarutbildningarna vid Örebro universitet som kallas Framtidens lärarutbildning. En viktig del i denna utveckling är ökad samverkan mellan den utbildning som bedrivs på universitetet och skolverksamheten. Lärarutbildningen vid Örebro universitet är ett gemensamt ansvar som sträcker sig över flera institutioner, därför finns det en programansvarig som tillsammans med 2-3 representanter från utbildningens största ämnen bildar en programgrupp. De som sitter i programgruppen för Grundlärarutbildningen planerar nu för en organisation där vi får möjlighet att ta del av skolverksamhetens synpunkter och idéer, vilket de ser som en viktig del i vårt fortsatta kvalitetsarbete.

Örebro universitet

De söker därför nyfikna och engagerade lärare för att:

  • Representera verksamheten i programrådet för Grundlärarutbildningen. Programrådet består av lärarrepresentanter från universitetet, studenter, VFU-samordning, programstudievägledning och programgruppen. Programrådet träffas en gång per termin, 4 timmar per möte. Hösten 2018 är programrådet förlagt till tisdag den 6 november 13.15-17.00.
  • Representera verksamheten vid verksamhetsdialoger. För att knyta verksamheten och utbildningen ännu närmare varandra vill vi också föra en dialog med verksamheten där flera representanter får chansen att delta. Här deltar programgruppen för Grundlärarutbildningen, de två representanter från skolverksamheten som finns med i programrådet samt ytterligare ca 4 personer från f-3 respektive 4-6. I höst kommer verksamhetsdialog att ske vid två tillfällen, 23 oktober och 27 november, 15.00-17.00.

Örebro universitet betalar ut ersättning för den tid uppdragen tar.

Vill du vara med och forma framtidens Grundlärarutbildning? Anmäl ditt intresse till karin.rudsberg@oru.se senast den 19 oktober.

Du behöver vara behörig lärare med en utbildning inriktad mot grundskolans årskurser F-6. I anmälan behöver det framgå om du är intresserad av att delta i programrådet och/eller verksamhetsdialogerna. Anmälan ska också innehålla namn, arbetsplats och vilka årskurser du är verksam i, F-3 eller 4-6. Om du är extra intresserad av några specifika områden och/eller frågor i relation till Grundlärarutbildningen skriv gärna några rader om dessa.

 

Senast uppdaterad: 24 september 2018

Publicerad: 24 september 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?