Vill du bli utbildningsforskare?

Forskarskolan i Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik vid Örebro universitet antar hösten 2019 nya doktorander.

Är du intresserad av att forska om skolan? Örebro universitet erbjuder med start den 1 september 2019, ett antal doktorandtjänster med olika inriktningar:

  • 2 doktorander mot förskollärarprogrammet
  • 1 doktorand mot specialpedagogprogrammet
  • 3 doktorander mot grundlärarprogrammet (svenska, matematik, naturvetenskap/teknik)
  • 3 doktorander mot ämneslärarprogrammet (samhällskunskap, engelska, idrott och hälsa)

Ta chansen att söka forskarutbildning!

Platserna annonseras ut i mitten av februari 2019, håll utkik på universitetets hemsida!

Har du frågor? Kontakta: ann.quennerstedt@oru.se

Senast uppdaterad: 22 januari 2019

Publicerad: 22 januari 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?