Välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

Sara Lund på Conventumscenen

Efter ett långt sommarlov med lite blandat väder var det under veckan dags för de flesta av örebros pedagoger att starta upp ett nytt läsår tillsammans under årets lärardag på Conventum Kongress. Det bjöds bl.a. på föreläsning med Sara Lund, mängder av valbara seminarium samt utdelning av pedagogiskt pris för både grundskolan och gymnasiet.

Sara Lund höll dagen till ära två separata föreläsningar för örebros pedagoger. En på förmiddagen för lärare och rektorer i grundskolan och en på eftermiddagen  för gymnasieskolans lärare. Det var en fartfylld föreläsning som var späckad med både humoristiska och tänkvärda inslag. Föreläsningen fokuserade på rådande normer i vårt samhälle och kopplingar gjordes till allt från vegetarianer till transpersoner. Vad är egentligen normalt? Vad är egentligen naturligt? Det var en fråga som Sara ställde flera gånger under föreläsningen.

Conventum Kongress med publik

Topp 25 2025

Under den gemensamma samlingen på Conventum informerades det även om Örebro kommuns nya skolinitiativ Topp 25 2025.

Max Jakobsson

Max Jakobsson, som är ansvarig koordinator för initiativet, berättade att detta grundar sig i Örebro kommuns låga placering i SKL:s öppna jämförelser både under 2015 och 2016. Satsningen inom kommunen ska ses som ett möte mellan två arenor. En formuleringsarena där styrning sker och en realiseringsarena där verksamheterna finns och verkar. 

Syftet är att skapa en god dialog mellan dessa som ska leda till ökad samsyn och förståelse för varandra så att vi kan utvecklas och tillsammans nå vårt mål år 2025. Det är även viktigt att förstå att detta inte är någon engångshändelse, utan ett initiativ som ska genomsyra skolans verksamheter under nio år framöver.

 

Se hela filmen om Topp 25 2025 här ovan!

 

Pedagogiskt pris 2016

Det delades även ut två pedagogiska pris under dagen. Ett till grundskolan och ett till gymnasieskolan.

Anders Österberg, Pedagogiskt pris 2016

Pedagogiskt pris för grundskolan tilldelades Anders Österberg på Gumaeliusskolan med följande motivering:

Du har målmedvetet och föredömligt skapat egna pedagogiska plattformar och digitala metoder för att bortom det givna nå dina elever före, under och efter lektionerna. Du har med stor glöd tagit dina ämnen matematik och idrott & hälsa flera steg in i framtiden. Genom att utmana, variera och individanpassa får du eleverna att utveckla egna strategier för att nå sin fulla potential. Du väcker nyfikenhet och inspirerar såväl elever som föräldrar och kollegor.

 

Isabella Kronvall, Pedagogiskt pris 2016

Pedagogiskt pris för gymnasieskolan tilldelades Isabella Kronvall på Rudbecksgymnasiet med följande motivering:

Du är en yrkesskicklig pedagog med specialkompetenser som skapar tillit, arbetsro och en tro på att allt är möjligt. I ditt arbete med att motivera eleverna och öka måluppfyllesen är delaktighet och relationell pedagogik i fokus. Din brinnande tro på pedagogisk utveckling, kollegialt lärande och systematiserade verktyg har resulterat i en digital handbok och organiserade konstruktiva klassrumsbesök. Du delar med dig utan att lyfta fram dig själv. Nu lyfter vi fram dig så att du kan dela med dig ännu mer.

 

Sammantaget blev årets lärardag en mycket lyckad tillställning för att starta upp det nya läsåret runt om på våra skolor i Örebro.

 

/Redaktionen, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!