Välkommen hem!

Kassar

Under Lärardagen 2015 inleddes både gymnasieskolans förmiddag och grundskolans eftermiddag med en kort film. Det var Marie Holm, programdirektör för BoU och Kenneth Nilsson, ordförande i Programnämnd BoU som tillsammans ville hälsa välkomna till ett nytt lärår. De var eniga om vikten av att var och en ska känna sig trygg och hemma i skolan
– känna sig välkommen.

Under Lärardagen 2015 inleddes både gymnasieskolans förmiddag och grundskolans eftermiddag med en kort film. Det var Marie Holm, programdirektör för BoU och Kenneth Nilsson, ordförande i Programnämnd BoU som tillsammans ville hälsa välkomna till ett nytt lärår. De var eniga om vikten av att var och en ska känna sig trygg och hemma i skolan
– känna sig välkommen.

Åke Torbjörn

Under första fikapausen träffade jag  kollegorna Åke Lindqvist och Torbjörn Jansson som reflekterade över innehållet i sina seminarier. Båda menade att de fått med sig sådant som var högst relevant för dem i deras vardag, både konkreta verktyg och mer generella insikter.

 

I en annan del av lokalen satt Ralf Flytström, Maj-Britt Henningsson, Pernilla König och Kerstin Wikström. De var alla så här långt nöjda med de seminarier de bevistat.

Fika

Det var ett fullmatat program som lärarna hade att välja ur. Två seminarier på förmiddagen och två på eftermiddagen. De hölls av Örebros egna lärare, IKT-pedagoger, teknikpedagoger, kvalitetsutvecklare, specialpedagoger  m fl men även av forskare från bl a Örebro universitet medverkade.

Marie Nordmark

Marie Nordmark, universitetslektor vid Örebro Universitet, höll ett seminarium som hette "Användning av datorer utvecklar skrivandet" och belyste hur skiftet från papper och penna till dator och skärm påverkar skolskrivandet för eleverna. Marie tyckte att det var kul att träffa gymnasielärare och prata om sådant som är nära dem i vardagen.

Som en enkel lunch fick alla, både deltagare och seminarieledare, en vegetarisk wrap med mineralvatten och frukt, allt levererat i en färgglad kasse. Tanken var att man kunde ta med den till Örebro slott för att få reda på vilka som fått Pedagogiskt pris 2015.

Reflektion Komtek

Under eftermiddagens slut stod Ingela Wegelius, Lena Henrysson och Christina Jansson i solskenet utanför KomTek och utvärderade workshopen "Teknik och naturvetenskap - inside the box" som de alla tre deltagit i. De hade haft många bra samtal och diskussioner tillsammans med de övriga deltagarna. Workshopen hade varit inspirerande men de tyckte nog att det kunde ha varit mer tid för byggande.

Motsvarande fortbildningsdag för Förskola och Fritids går av stapeln under höstlovsveckan, måndagen den 26 oktober. Undrar vart det pedagogiska priset går då?

 

Carina M Koutakis Redaktionen PÖ

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!