Utmaningar men också möjligheter

Skolinspektionen Skolverket

Skolinspektionens Helén Ängmo och Skolverkets Anna Ekström står sida vid sida. De betonar vikten av samverkan för att få de allra bästa resultaten, att se hur tillsyn och stöd är två sidor av samma mynt. "Vi vill samma sak, att utveckla skolan så att alla elever mår bra och når målen". De talar om skolans utmaningar men pekar också på att det finns lösningar och möjligheter.

Det är första gången som våra två stora skolmyndigheter anordnar en sådan aktualitetsdag tillsammans och signalen om tron på samverkan är tydlig. De teman som identifierats som särskilt viktiga att fokusera är det lokala kvalitetsarbetet,  nyanlända elever, undervisningens kvalitet, styrkedjan,och trygghet och motivation. Också representanter från Specialpedagogiska myndigheten medverkade.

Något som återkom i flera föreläsningar och seminarier var arbetet med nyanlända elever och därför lyfts det särskilt här. Inför januari 2016, kommer ändringar göras i Skollagen, gällande de obligatoriska skolformerna, bl.a. i definitionen av nyanländ elev, i  frågor om bedömning av kunskaper, förberedelseklasser och beslut om placering.

I samband med denna reform ger Skolverket stöd på följande sätt:

Allt material som visades och refererades till är samlat på: www.skolansutmaningarochmojligheter.se/


// Carina M Koutakis, Redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad: 18 november 2015

Publicerad: 18 november 2015
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?