Tyck till om samarbetet mellan skola och logopedmottagning!

Enkät

Det pågår en verksamhetsutredning gällande ärendegången för elever i skolåldern med misstänkt dyslexi, dyskalkyli och språkstörning. För två veckor sedan skickades det ut en enkät via mail till rektorer, skollogopeder, skolläkare, skolpsykologer, skolsköterskor, speciallärare, och specialpedagoger. I enkäten ges möjlighet att delge sina åsikter och erfarenheter vad gäller samarbetet med logopedmottagningarna i Region Örebro läns upptagningsområde.

Det har även skickats ut enkäter till föräldrar som under en viss tidsperiod gjort sin utredning antingen hos någon logopedmottagning inom Region Örebro län eller via Vårdslussen till annan logopedmottagning i Sverige.

Logoped Elin Nordin är anställd på logopedmottagningen Logopedi och foniatri på USÖ, för att arbeta med verksamhetsutredningen. Hon berättar att det ska bli intressant att få reda på vad det finns för erfarenheter och förslag till förbättringar både vad gäller vägen från upptäckt till remittering men även själva utrednings- och åtgärdsprocessen.

Elin Nordin, Logoped

Bakgrunden till att verksamhetsutredningen görs är att logopedmottagningarna står inför beslut om förändring. Det är viktigt att få in synpunkter från olika håll, då kan vi förhoppningsvis komma fram till en bättre lösning, säger Elin. Hon skickar även med en hälsning med uppmuntran att svara på enkäten om du fått den i din mailbox. Om du inte fått enkäten men jobbar inom ovanstående yrkeskategorier kan man ta kontakt med elin.nordin@regionorebrolan.se för att få enkätenn till sig.

 

/Redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad: 22 januari 2018

Publicerad: 22 januari 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?