Studier med löneersättning för pedagoger inom kommunala förskolor och skolor

Som ett led i Örebro kommuns ambition att nå Topp 25 2025 erbjuds under vårterminen 2019, studier med löneersättning inom Lärarlyftet samt VFU-handledarutbildning.

Studier med löneersättning inom lärarlyftet

För att få delta i en kurs inom Lärarlyftet ska du:

- ha en behörighetsgivande lärarexamen,
- vara anställd av en arbetsgivare som har godkänt ditt deltagande, och
- undervisa i ett ämne som du saknar behörighet för.

Uppslagen anteckningsbok och en penna

Prioriterade ämne utifrån behörighet:

1. Svenska som andraspråk
2. Matematik
3. Naturvetenskapliga ämnen
4. Moderna språk, spanska

Närhet till ämnesbehörighet prioriteras.

Ansökan i flera steg:

Först ansöker du om löneersättning i kommunen sedan till universitet/högskolan via antagning.se senast 2018-10-15

24 sept - Ansökan om löneersättning öppnar på intranätets Lediga jobb. Sök eter Lärarlyftet
3 okt - Sista dag att efter samråd med rektor söka löneersättning
5 okt - Beslut om vilka lärare som får läsa med löneersättning
15 okt - Sista dag att ansöka på antagning.se. Rektor skriver på och skickar in blanketten Skolhuvudmannens godkännande.

Lärare som inte får del av erbjudandet om löneersättning kan ändå med ”skolhuvudmannens/rektors godkännande” söka Lärarlyftskurs och få obligatorisk kurslitteratur, ev. resor och logi i samband med studierna.

Speciallärarutbildning

Skolverket kommer erbjuda statsbidrag för speciallärarutbildning även under vt 2019 trots att de inte ges inom Lärarlyftet. och kommunen kommer söka statsbidraget för lärare som läser sådana kurser.

VFU-handledarutbildning

Kvalitet i VFU-mottagande är avgörande för en framgångsrik rekrytering, men tillgången på utbildade handledare varierar. Örebro universitet har startat ett utvecklingsarbete om Framtidens lärarutbildning med ambitionen att vidareutveckla lärarutbildningen till den främsta i Sverige. Att utveckla VFU har hög prioritet och skolhuvudmännens betydelse i det arbetet lyfts fram. Det nya VFU-avtalet from ht 2018 innehåller bl.a. nyheten att all VFU genomförs och organiseras som försöksverk­samheten med övningsskolor och övningsförskolor. Det är därför, på flera plan, viktigt att utbilda fler VFU-handledare.

Distanskursen ges på kvartsfart under veckorna 4 - 23, med fyra campusträffar.

Lön ersätts med 100 % under studietiden.

Prioriterade grupper för löneersättning:

- Förskollärare och lärare med VFU-handledaruppdrag på enheter som har svårt att rekrytera.
- Förstelärare med VFU-handledaruppdrag.
- Förskolor och skolor med få utbildade VFU-handledare.

Kvalifikationer:

- Legitimerad förskollärare eller lärare
- Minst ett års yrkeserfarenhet som förskollärare eller lärare

Ansökan i flera steg

24 sept. Ansökan om löneersättning öppnar på intranätets Lediga jobb. Sök efter VFU-handledarutbildning, 7,5 hp
3 okt. Sista dag att efter samråd med förskolechef/rektor söka löneersättning.
5 okt. Beslut om vilka som får läsa kursen med löneersättning.
15 okt. Sista dag att söka kursen.

Frågor?

Vänd dig till Staffan Henningson, staffan.henningson@orebro.se 019-21 62 54

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Senast uppdaterad: 25 september 2018

Publicerad: 25 september 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?