Sök bidrag för kompetensutveckling och samarbeten i Europa

Genom "Erasmus + mobilitet skola" kan alla skolor, från förskola till gymnasieskola, söka bidrag för att ge personal möjlighet till utbyte och kompetensutveckling i andra länder i Europa.

Erasmus+

Det kan handla om att delta i kurser och studiebesök, om att skugga kollegor i arbetet och genomföra undervisningsuppdrag vid utbildningsorganisationer i andra länder. Det huvudsakliga målet med Erasmus+ mobilitet skola är att öka kompetensen och yrkesskickligheten.

Syftet med programmet är också att förebygga tidiga skolavhopp, stärka elevers kunskaper och färdigheter. Allt detta för att kvaliteten i undervisningen ska öka.

Med anledning av det ökade antalet flyktingar och asylsökande i Europa är ansökningar om bidrag till projekt som berör det interkulturella klassrummet, undervisning av flyktingar och asylsökande, svenska som andraspråk samt tolerans och mångfald av särskild vikt.

När ni ansöker om bidrag till ett projekt är det viktigt att sätta ansökan i ett sammanhang. Vilka behov har lett fram till ansökan och vad ska det leda till?

För att er ansökan ska bli så bra som möjligt och för att komma fram till om programmet är ett lämpligt sätt för er organisation att utvecklas behöver ni tänka utifrån ett strategiskt perspektiv. Målet är att öka de internationella kontakterna och höja kvaliteten i utbildningsorganisationernas verksamhet.

Sista ansökningsdag till Erasmus+ mobilitet är den 5 februari 2019. 

 

Senast uppdaterad: 28 januari 2019

Publicerad: 28 januari 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?