Skolval 2018 - en chans att undersöka demokratin

Skolval 2018

När det sker stora och viktiga händelser i samhället, som ett val, ska det också speglas i skolan. Ta vara på nyfikenheten som valåret väcker och gör plats för samtal som leder till utveckling. Skolval 2018 är ett val på er skola som ger eleverna chansen att ta ställning genom att rösta på ett parti. Det ger också en bra möjlighet att diskutera frågor som demokrati och inflytande. Genom ditt engagemang bidrar Skolval till större kunskap om demokrati och politik. Skolvalet riktar sig till elever i åk 7-9 samt gymnasieskolan och valet arrangeras av elever.

Börja planera för Skolval 2018 redan nu. Då hinner ni ordna aktiviteter i samband med valet som till exempel temadagar och debatter.

Vad behövs?

Arrangör - Det behövs en person som ansvarar för att valet blir av. Arrangören gör saker som att informera skolan om valet och boka lokal.

Kontrollant - Det behövs en person som ansvarar för att valet går rätt till. Kontrollanten har koll på instruktionerna som behöver följas för att till exempel valresultatet ska stämma. Denna person behöver vara myndig senast under er skolas valdag.

Material

Ett startpaket med material som gör det enkelt att förbereda valet skickas ut efter anmälan. Från och med juni skickas även ett valpaket ut, i det finns bland annat instruktioner, valsedlar, och valkuvert.

Anmälan

Sista dag för anmälan är 1:a augusti. Valdagen sker under perioden 27 augusti till 7 september. Anmälan och allt material är gratis!

Senast uppdaterad: 11 juni 2018

Publicerad: 11 juni 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?