Sammanställning av Julkalendern 2015

Snö på en gren

Missade du årets julkalender på Pedagog Örebro? Det gör inget, för nu har vi nämligen sammanställt alla 24 luckor till en mer lättöversiktlig lista. En diger samling e-böcker som passar bra till såväl lärar-konferenser som lata söndagsmorgnar.

Pedagog Örebros julkalender blev ett populärt inslag under december månad och besöktes av pedagoger från hela Sverige. Bakom varje lucka i julkalendern gömde sig en ny e-bok varje dag. Passa på att fylla på din läsplatta med ny läsvärd litteratur. Här nedan hittar du hela listan:

 

Lucka 1: Ansiktet vänt mot Europa – perspektiv på skolutveckling

Lucka 2: Skolan och hemmet – exempel och forskning om lärares samarbete med elevernas vårdnadshavare

Lucka 3: Vi lär som vi lever

Lucka 4: Från huvudmannen till undervisningen

Lucka 5: Relationell Specialpedagogik – i teori och praktik

Lucka 6: 10 orsaker till avhopp – 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet

lucka 7: Ämnesdidaktiska insikter och strategier

Lucka 8: Ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa

Lucka 9: Att bana väg för nyanländas lärande

Lucka 10: Öppna skolan!

Lucka 11: Förändringens sex hemligheter – vad goda ledare gör för att deras organisationer ska utvecklas och överleva

Lucka 12: Förskoleklassen – uppdrag, innehåll och kvalitet

Lucka 13: Digitalisering i skolan – en kunskapsöversikt

Lucka 14: Forskning för klassrummet

Lucka 15: Interkulturella blicken i pedagogik – inte bara goda föresatser

Lucka 16: Fritidshemmet – lärande i samspel med skolan

Lucka 17: Förskolans aktörer

Lucka 18: Delaktighet för lärande

Lucka 19: Inkluderande undervisning – vad kan man lära av forskningen?

Lucka 20: Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling

Lucka 21: Fler män i förskolan

Lucka 22: Förändra skolan med teknik – bortom ”en dator per elev”

Lucka 23: Bedömning för lärande – en grund för ökat kunnande

Lucka 24: Didaktorn (poddradio)

 

Trevlig läsning!

 /Stefan Karlsson, redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad: 15 januari 2016

Publicerad: 15 januari 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?