Önskar ni fler medspelare i ert utvecklingsarbete?

Kvalitetsutvecklargruppen finns att tillgå som en resurs, för att bidra till hållbar och långsiktig skolutveckling i Örebros skolor.

Kvalitetsutvecklargruppens uppdrag är att samarbeta med Örebros grundskolor och gymnasieskolor, för att utveckla kvalitet i undervisning och annat pedagogiskt arbete. Samarbetet med Kvalitetsutvecklargruppen kan exempelvis handla om ledarskap i klassrummet, språkutvecklande arbetssätt eller digitalisering.

Hur ansöker vi om samarbete med Kvalitetsutvecklargruppen?

Skolledaren kontaktar Kvalitetsutvecklargruppens samordnare Mari Rex (se kontaktuppgifter nedan).

Hur startar vi vårt samarbete?

Kvalitetsutvecklarna träffar verksamhetens rektor, för att diskutera utvecklingsarbetets innehåll och planera för det fortsatta arbetet.

Hur långt är samarbetet med Kvalitetsutvecklargruppen?

Samarbetet omfattar vanligtvis ett till två läsår.

Exempel på samarbeten...

KU-bloggen

Kontakt

mari.rex@orebro.se

019-21 18 60

 

Senast uppdaterad: 23 augusti 2018

Publicerad: 23 augusti 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?