Nytt inom skolans område hösten 2020

Ny termin och en del nya lagar inom skolan att hålla koll på. Pedagog Örebro har sammanställt de viktigaste förändringarna.

Hammare

– Distansundervisning blir tillåtet.

Dock i begränsad form. Det gäller främst i de fall där det varit svårt att hitta en behörig lärare. Regler om distansundervisning införs i skollagen. Både fjärrundervsining och distansundervisning ska kunna lämnas över på entreprenad. Förändringarna träder i kraft den 20 augusti 2020 och kan tillämpas på utbildning som börjar efter den 30 juni 2021.

Läs regeringens proposition här

– Försöksverksamheten med fjärrundervisning förlängs till och med den 30 juni 2021.

Regeringen har beslutat att förlänga den pågående försöksverksamheten med fjärrundervisning i grundskolan och motsvarande skolformer. De skolor som i dag bedriver försöksverksamhet får därmed möjlighet att fortsätta med det till och med den 30 juni 2021.

Läs mer om försöksverksamheten på Skolverket

– Gymnasieskolan ska erbjuda prövning i grundskoleämnen för elever med F i betyg eller som saknar betyg helt och hållet. Ändringen träder i kraft den 15 juli 2020.

De nya bestämmelserna innebär att en elev i gymnasieskolan ska ha rätt att göra prövning vid sin egen skola i alla grundskoleämnen som ingår i elevens individuella studieplan. Men det gäller bara om eleven inte tidigare har fått betyg i grundskoleämnet eller om eleven har fått betyget F.

Läs mer på Skolverket

– Möjligheten att utfärda slutbetyg inom Komvux förlängs från 1 juli och ett år framåt.

På grund av coronapandemin har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på Komvux ytterligare ett år, från 1 juli 2020 till 1 juli 2021.

Läs mer på Skolverket

– Flera förändringar i program på gymnasieskolan. Åtta yrkesprogram på gymnasieskolan ska förändras från 1 juli 2021. Dock sker tre förändringar redan nu (juli 2020).

  • Kurserna Arrangering och komposition samt Dansteknik, får erbjudas som programfördjupning på Estestiska programmet.
  • Ämnesplanen i Vård och omsorg specialisering ska tillämpas inom vuxenutbildningen.
  • Nya ämnen och förändringar inom Fordons- och transportprogrammet. 16 nya ämnen med totalt 32 nya kurser.

Läs mer på Skolverket

– Särskild utbildning för vuxna går in under komvux, istället för att vara en egen skolform. Gäller från den 1 jul 2020.

Särskild utbildning för vuxna blir en del av kommunal vuxenutbildning, och är inte längre en egen skolform.

Det nya namnet är Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.

– Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå,
– Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.

Läs mer på Skolverket

– Ändrade statsbidragsvillkor för att enklare kunna erbjuda lovskola. (Reglerna är tillfällliga och gäller mellan den 25 juni 2020 och 31 augusti 2021.)

Syftet är att det ska bli enklare för huvudmännen att erbjuda skola under sommarlovet nu när fler än vanligt antas behöva ta igen missad undervisning.

Läs mer om statsbidrag här

Sammanställt av Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!