Mycket bättre tillsammans 2018

Mycket bättre

Den 11 oktober är det dags för 2018 års upplaga av vår interna kvalitetskonferens "Mycket bättre tillsammans”! Det kommer att erbjudas en rad olika föreläsningar och i mässhallen kommer utställare att presentera sitt utvecklingsarbete. Nu kan du som arbetar i Örebro kommun eller inom våra fristående verksamheter inom förskola, grundskola och gymnasieskola anmäla dig!

Anmälan

För medarbetare inom Örebro kommun- Anmäl dig via intranätet, där du också kan ta del av hela programmet. För medarbetare inom fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor – prata med din rektor/förskolechef som har länk till anmälan och program för dagen. Respektive chef beviljar medarbetare att anmäla sig med hänsyn till ordinarie arbetsuppgifter. Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, både fristående och kommunala har en avsatt summa för vikariekostnad för att alla verksamheter ska ha möjlighet att skicka en deltagare på konferensen. Vikarieersättning är 1 200 kr per verksamhet och utbetalning sker med automatik till varje enhet efter konferensen. OBS sista anmälningsdag är 21 september.

Topp 25


Om konferensen

Efter att Örebro fick utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun 2013 arrangerade kommunen under 2014 en extern och en intern kvalitetskonferens. Innehållet i båda konferenserna utgick från verksamheternas eget kvalitetsarbete. Deltagarna uppskattade konferensen mycket och det beslutades att fortsätta vartannat år. Konferensen genomfördes åter 2016 och nu är det dags igen – den 11 oktober i år samlas vi på Conventum för att dela goda exempel på utvecklingsarbete med varandra. Kvalitetskonferensen kommer att samordnas med satsningen "Skolutveckling tillsammans Topp 25 2025". Målgruppen är kommunens egna medarbetare och chefer samt våra fristående verksamheter inom förskola, grundskola och gymnasieskola.

Lära av varandra och vara stolta över vårt arbete

Via konferensen får vi möjlighet att lyfta fram delar av vårt utvecklingsarbete och tillfälle att lära av varandra. Konferensen ska bidra till att vi inspireras av varandra och uppmuntra till fortsatt kvalitetsutveckling och innovation. Den ska bidra till en positiv självbild hos medarbetare och chefer och välförtjänt stolthet över det arbete som vi utför. Under dagen finns många möjligheter till informella möten över verksamhetsgränser och utbyte av erfarenheter.

Senast uppdaterad: 4 september 2018

Publicerad: 4 september 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?