Lärarutbildardagen - 31 oktober

Under vecka 44 är det alltid stor konkurrens om alla pedagogers uppmärksamhet. Det erbjuds fortbildningar av olika slag till höger och vänster. För er som ännu inte har bokat in er på fortbildning under vecka 44 tipsar vi om universitetets utbildningsdag den 31 oktober.

Program

08:00–08:30 Registrering.
08:30–09:10 Välkommen. Johan Schnürer, rektor och Ann Öhman Sandberg, projektledare Framtidens lärarutbildning.
09:10-11:30 Forskning och beprövad erfarenhet - möjligheter och utmaningar i skola och förskola. Glenn Hultman, professor emeritus, Linköpings universitet.

Forskningens betydelse för skola och förskola diskuteras utifrån ett lokalt och praktiknära perspektiv med fokus på dynamiken mellan forskning och beprövad erfarenhet. Om kunskapsbildning och lärande där det praktiknära fokuseras.

Vilken typ av forskning är användbar och på vilket sätt realiseras och används den av lärare och förskollärare i deras arbete? Hur samspelar forskning med erfarenhet i den egna arbetssituationen? Vilken betydelse har forskning? Vad är innebörden i praktiknära forskning - är det något som lärare och förskollärare gör dagligen?

I föreläsningen reflekteras över det som faktiskt sker i skolor och förskolor idag med bäring på arbetet med att utveckla verksamheter, där VFU ses som en process för kunskapsbildning i termer av samspelet mellan handledare och studerande. Kan praktiken vara evidensbaserad? Är det skillnad mellan erfarenhet och beprövad erfarenhet? Vilken betydelse har dynamiken i skolors inre arbete och bilden av skola och förskola som "en komplex social verksamhet"?

10:00-10:30 Fika
11:30-12:00 Aktuell skolforskning vid Örebro universitet. Lärarutbildningsnämndens forskningsprofiler presenterar sig.
12.00–13.00 Mingellunch. Universitetet bjuder på enklare lunch och inbjuder till samtal med forskare. 

Sista anmälningsdag 16 oktober

Dagen är kostnadsfri, anmälan är dock bindande fr.o.m. 16 oktober. Avbokning efter detta datum eller no show debiteras med 300 SEK exklusive moms.

 

Senast uppdaterad: 12 oktober 2018

Publicerad: 12 oktober 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?