Kulturskolan satsar på Kulturfritids

Kulturskolan loggo

Inför 2017 har Örebro kulturskola fått 1 miljon kronor av Statens kulturråd för att satsa på utåtriktad gratisverksamhet. En stor del av dessa pengar har gått till det kulturskolan valt att kalla Kulturfritids. Två stycken kulturpedagoger har anställts om 75% var för att kunna genomföra kulturfritidsverksamheten. Kulturfritids är ett sätt för kulturskolan att erbjuda barn en meningsfull fritid samt ett sätt för kulturskolan att fortsätta sträva efter att nå alla barn.

Fyra skolor I Örebro kommun har en eftermiddag i veckan blivit erbjudna kulturfritids. Pedagogerna träffar barnen i åk tre efter skoltid på respektive skola och har estetisk verksamhet för barnen inom ämnena bild och drama/teater. Verksamheten sker i samarbete med fritidshemmen på respektive skola, men målgruppen är också de barn som inte har rätt att gå på fritids.

Tanken är också att skapa mötesplatser mellan de olika kulturfritidsskolorna i form av utställningar och föreställningar.

Skolorna där kultursfritids kommer att genomföras är Hagaskolan, Björkhagaskolan, Mellringeskolan samt Närkes kils skola.

 

/ Tobias Kandenäs, samordnare Kulturfritids och kulturpedagog Örebro kulturskola samt Mats Öhlund, enhetschef Örebro Kulturskola

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!