Kostnadsfri kompetensutveckling i #vägledKompetens

Kostnadsfri kompetensutveckling kommer erbjudas under 2022-2023 inom ESF-projektet #vägledKompetens. Örebro kommun deltar i projektet där studie- och yrkesvägledare, lärare och skolledare får chansen till fortbildning inom olika områden.

Örebro är en del av ESF-projektet (Europeiska socialfonden) #vägledKompetens. En samverkan med flera regioner i östra Mellansverige som pågår till och med våren 2023.

Det övergripande syftet är att stärka vägledningen och kompetensutveckla personal som guidar unga och vuxna till studier eller arbete. Projektet vill också göra studie och yrkesvägledningen mer likvärdig utifrån elevernas behov.

Kompetensutveckling kommer erbjudas inom tre områden:

  • Kunskap om arbetsmarknaden och kompetensförsörjning
  • Breddat ansvar för vägledning
  • Behovsanpassad vägledning

Det finns idag ingen samlad bild över projektets hela kompetensutvecklingsutbudet, eftersom man fortfarande upphandlar höstens föreläsningar/seminarier. Men redan nu kan en hel del kompetensutveckling erbjudas.

Örebro kommun lyfter fram fram följande syfte för deltagarna i projektet:

  • Förtydliga styrning och samordning av studie- och yrkesvägledning inom och mellan berörda förvaltningar.
  • Med medverkande yrkeskategorier medvetandegöra och exemplifiera ”allas vägledningsansvar” för att stödja elevers framtidsval.
  • Strukturera och gestalta både individuell och generell vägledning.
  • Utifrån roll kompetensutveckla till exempel politiker, skolledning, studie- och yrkesvägledare, lärare med flera, om den nya synen på vägledning samt utanförskap på̊ arbetsmarknaden.

Lärdomar av punkterna ovan ska tillvaratas i arbetet att ta fram en huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning på grundskolan.

Just nu erbjuds tre kostnadsfria utbildningstillfällen:

Utbildning: Kunskap om arbetsmarknaden och kompetensförsörjning - del 1

Innehåller övergripande kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut och förändras, och ska inspirera till att se nyttan i en ännu mer omvärldsförankrad vägledning.

Tillfälle 1: 19 maj, 8:30-12 och 2 juni 13-16:30 (digitalt)

Tillfälle 2: 9 juni, 13-16:30 och 15 juni 8:30-12 (digitalt)

Tillfälle 3: 30 augusti, 13-16.30 och 15 september 13-16.30 (digitalt)

Läs mer och anmäl dig på samverkanswebben för #vägledKompetens

Mötesplats validering

Övergripande kunskap om validering och hur det fungerar, vilka aktörer som finns och vart man vänder sig.

24 maj klockan 13-15 (digitalt)

Läs mer och anmäl dig på samverkanswebben för #vägledKompetens

Framtidens arbetsmarknad

Region Örebro län och projekt #vägledKompetens genomför en regional konferens i samverkan med Svenskt Näringsliv, Örebro universitet och Arbetsförmedlingen. Temat för konferensen är En omvärld i förändring – kriser och krig påverkar oss alla.

8 juni klockan 8:15-15:30 på City Konferenscenter, Örebro

Läs mer och anmäl dig på samverkanswebben för #vägledKompetens

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!