Kostnadsfria kurser: Att kartlägga nyanlända elever

Den 19 september erbjuder Perrongen ett antal kostnadsfria kurser kring kartläggning av nyanlända elever. Anmäl dig till respektive kurs senast 31 augusti. OBS! Varje kurs ges vid två tillfällen under dagen

Plats: Perrongen, Centralt skolstöd. Fabriksgatan 19B. Entré från gården på baksidan av biblioteket. Gå in på gården mellan Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär. Se karta med vägbeskrivning!

Datum och tid: 19 september, 8.30-11.30 samt 13.00-16.00

OBS! Antalet platser är begränsade.

Kurser i kartläggning

Tillsammans med erfarna kartläggningspedagoger går vi igenom materialet. Vi diskuterar upplägg, genomförande och innehåll. Genomgång av autentiska kartläggningar ger möjlighet att diskutera bedömningsavväganden. Vi kommer också att titta på hur kartläggningarna kan användas i det dagliga arbetet på skolan. .

8.30-11.30 Litteracitet steg 2

Det finns 10 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 31 augusti klockan 23.30.8.30-11.30 Numeracitet steg 2

Det finns 13 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 31 augusti klockan 23.30.13.00-16.00 Litteracitet steg 2

Det finns 17 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 31 augusti klockan 23.30.13.00-16.00 Numeracitet steg 2

Det finns 23 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 31 augusti klockan 23.30.Kurs om att möta nyanländas föräldrar

Hur förklarar vi för nyanländas föräldrar vad som förväntas från skolan? Hur ser samarbetet ut med skolan? Vad är en mentor? Hur förhåller jag mig som förälder till läroplanen?
Skolplikt och andra praktiska frågor? Hur bygger vi bra relationer med föräldrar som gynnar elevens skolgång?

8.30-11.30 Att vägleda nyanlända föräldrar i det svenska skolsystemet

Det finns 13 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 31 augusti klockan 23.30.13.00-16.00 Att vägleda nyanlända föräldrar i det svenska skolsystemet

Det finns 23 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 31 augusti klockan 23.30.Frågor?

Kontakta Göran Thunberg
019-212011, goran.thunberg@orebro.se

Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Publicerad: 4 juni 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?