Integrationskompetens Örebro - Föreläsningar om trauma, våld i nära relationer och interkulturell kompetens

Armar som håller i varandra

Nu startar höstens utbildningar i Örebro kommuns utbildningssatsning kring Integrationskompetens för alla medarbetare inom Förvaltningen förskola och skola, Socialförvaltningen, Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete samt Kommunstyrelse-förvaltningen. Temat är friskfaktorer och hälsorisker. Målet är att du som i ditt dagliga arbete möter nyanlända och utrikesfödda ska få möjlighet att öka din kunskap om integration.

Utbildningssatsningen finansieras av Europeiska socialfonden

Höstens utbildningar är uppdelade i en grundutbildning och tre fördjupande utbildningar. Ewa Eriksson Ahlén från Centrum mot våld i nära relation kommer att leda grundutbildningen. Ewa kommer att dela med sig av kunskap om våld i nära relationer samt berätta om vad Centrum mot våld i nära relation arbetar med.

De fördjupande utbildningarna leds av Theresia Forsberg från Rädda barnen, Madeleine Eriksson från Xena Consulting och Anissa Mohammed Hassan från Länsstyrelsen Östergötland. Theresia kommer ge oss kunskaper om traumamedveten omsorg, Madeleine kommer prata om kulturmöten och interkulturell kompetens och Anissa kommer föreläsa om könsstympning, ett ämne som betraktas som känsligt och tabubelagt.

När?

Följande tillfällen erbjuds för detagande i utbildningen:

Ewa Ahlén Eriksson från Centrum mot våld i nära relation
13 september kl. 08.30-12.00
23 oktober kl. 08.30-12.00

Madeleine Eriksson från Xena Consulting
23 oktober kl. 13.00-16.30
14 november kl. 08.30-12.00 samt 13.00-16.30

Theresia Forsberg från Rädda barnen
13 september kl. 13.00-16.30
14 november kl. 08.30-12.00

Anissa Mohammed Hassan från Länsstyrelsen Östergötland
14 november kl. 13.30-16.00

Du väljer i samråd med din chef vilka tillfällen du tar del av.

Var?

13 september Vivallaskolan, Kulturarenan, Diktargatan 25, Örebro.
23 oktober Vivallaskolan, Kulturarenan, Diktargatan 25, Örebro.
14 november Engelbrektsskolan, Wadköpingsvägen 17, Örebro.

Anmälan

Inbjudan med en anmälningslänk får du av din chef. Sista dag för anmälan är en vecka innan respektive utbildningstillfälle.

Frågor?

Hör av dig till Susanna Eriksson, susanna.eriksson@orebro.se

 

Senast uppdaterad: 5 september 2018

Publicerad: 5 september 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?