Meny
  • Start
  • / Insatser under hösten som rör språk-, läs- och skrivutveckling för alla barn och elever

Insatser under hösten som rör språk-, läs- och skrivutveckling för alla barn och elever

Nytt läsår är igång och under läsåret 19/20 kommer de kommunala skolorna erbjudas att delta i nätverk och gå på träffar kring det som rör alla barn och elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Forumen öppnar upp en möjlighet att kunna vara med och påverka de insatser som ska genomföras i Örebro kommun.

De som håller i insatserna är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Ann Wahlström och Madelene Forsmark samt kommunens SKUA-utvecklare Barbara Andersson och Jennypher Löfgren (SKUA står för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt).

En grund för hösten är lagd dock pågår planering för ytterligare insatser utifrån behov som finns inom förskola och grundskola, så håll utkik här på Pedagog Örebro för vidare information. Har du som pedagog tankar, frågor eller önskemål om insatser, tveka inte på att höra av dig!

Kontaktperson:

Jennypher Löfgren, samordnare för nyanländas lärande

Enheten för systematiskt kvalitetsarbete, ESKA

Förvaltning förskola och skola

Tel: 019-21 11 86 jennypher.lofgren@orebro.se

Under höstterminen erbjuds pedagoger följande:

- Nätverk i Bygga svenska

Målgrupp: Lärare i svenska som andraspråk (sva) eller svenska och som undervisar flerspråkiga elever i åk 1-9.

Under nätverksträffarna, i ett kollegialt lärande, arbetar deltagarna med bedömningsstödet Bygga svenska. Träffarna bygger dels på att deltagarna tar med bedömningsunderlag från sina skolor så att deltagarna tillsammans på olika sätt bedömer, analyserar och reflekterar över dem samt resonerar kring de pedagogiska rekommendationerna. Parallellt med det arbetar deltagarna med implementeringen på respektive skola. Nätverket berör även undervisning och arbete med flerspråkiga elever. Läs mer om nätverket på Pedagog Örebro.

OBS! Sista anmälningsdag är fredagen den 30 augusti.

- Nätverk i Språk-, läs- och skrivutveckling

Målgrupp: Lärare i åk F-9 som har i uppdrag eller intresse av att arbeta med/driva frågor som rör språk-, läs- och skrivutveckling på den egna skolenheten.

Under nätverksträffarna får deltagarna inspiration och stöd i att utveckla undervisningen, samt information om aktuell forskning och nya bestämmelser. Lärarna får även en möjlighet till erfarenhetsutbyte, samt möjlighet att lyfta upp de frågor och behov som den egna skolenheten har.

...
Ett oväntat fel, kontakta systemansvarig

- Informationsträff Kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken

Målgrupp: Pedagoger som arbetar i förskoleklass

Ett sista tillfälle erbjuds onsdagen den 18 september. Träffen vänder sig till pedagoger som arbetar i förskoleklass får lära sig mer om kartläggningsmaterialet och hur man tillämpar det. Under träffen kommer deltagarna att lära sig om innebörden av lagförändringen och dess betydelse i den egna verksamheten, bekanta sig med kartläggningsmaterialet samt resonera kring de pedagogiska rekommendationerna och nya begrepp som finns från höstterminen 2019.

...
Ett oväntat fel, kontakta systemansvarig

- Workshop Kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken – Framgångsfaktorer och fallgropar

Målgrupp: Pedagoger som arbetar i förskoleklass

Senare under höstterminen kommer en workshop anordnas för pedagoger i förskoleklass som har arbetat med kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken. Under denna träffen kommer deltagarna ha erfarenhetsutbyte av kartläggningen. Träffen kommer att bygga på deltagarnas behov och frågor kring hur man arbetar vidare.

Mer information kommer på Pedagog Örebro senare i höst.

Senast uppdaterad: 16 september 2019

Publicerad: 27 augusti 2019

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se