Avgiftsbelagda biblioteksvisningar för skolklasser fr.o.m. den 1 april

Siluetter av två huvuden. Böcker i bakgrunden

Efter ett beslut i nämnden kommer biblioteken i Örebro kommun från och med den 1 april att ta betalt för visningar för skolklasser. Priset för en visning kommer att vara 800 kronor. Undantagna är klasser från Sfi, som fortfarande får visningar kostnadsfritt.

Skolor med avtal

Undantagna är även de skolor som har slutit avtal kring visningar med folkbiblioteket, det vill säga Adolfsberg, Brickebacken, Garphyttan, Glanshammar, Odenskolan och Viktoriaskolan. Det är det antal visningar som skolan avtalat om som gäller. Skolornas avtal löper årsvis.

Vill en skola ha en visning på Stadsbiblioteket får skolan betala. Biblioteket skickar en faktura till skolan efter avslutad visning

Vill ni ha en visning av biblioteket?

I visningen ingår t ex en rundvandring i biblioteket, visning av hur du söker i bibliotekets katalog, visning av informationssökning i databaser (för äldre ungdomar) och visning av hur du lånar och lämnar böcker.

Senast uppdaterad: 22 mars 2017

Publicerad: 22 mars 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?