Meny

Mänskliga rättigheter: Kompetensutveckling för medarbetare i Örebro kommun

Örebro kommun ska vara en modern och öppen stad där alla människors lika värde och grundläggande mänskliga rättigheter är en självklarhet idag och i framtiden. Mänskliga rättigheter är, tillsammans med folkhälsa och jämställdhet, en viktig del av Örebro kommuns arbete för ett socialt hållbart samhälle.

För att nå dit måste alla medarbetare få mer kunskap om mänskliga rättigheter, vad de innebär och vad de har för betydelse i vårt dagliga arbete. Mänskliga rättigheter handlar om enskilda individers rättigheter som staten är skyldiga att garantera. Det innebär att det är en skyldighet, och inte en valmöjlighet, för oss i kommunen att arbeta med att säkerställa människors rättigheter.

Örebro kommun är en stor organisation och vi är många anställda som planerar för, tar beslut om, och möter en stor mängd människor varje dag. Det är i detta arbete som vi ska säkerställa att människors rättigheter integreras.

För förskolans och skolans del betyder det att arbetet med barnets mänskliga rättigheter innefattar både värdegrundsarbete och kunskapsutveckling.

Därför genomför Örebro kommun en kompetensutvecklingsinsats under 2018-2020. Fokusområden är barnets rättigheter, våld i nära relation och hedersrelaterat våld, hbtq (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner) och teckenspråkiga. Exempel på andra områden som Örebro kommun arbetar med nationella minoriteter, minoritetsspråk och funktionsrätt.

För dig som är anställd i Örebro kommun finns mer information i samarbetsgruppen på Intranätet "Mänskliga rättigheter: Kompetensutveckling för medarbetare i Örebro kommun".

Senast uppdaterad: 26 juni 2019

Publicerad: 27 november 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se