Meny
  • Start
  • / Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen

Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen

Mänskliga rättigheter är, tillsammans med folkhälsa och jämställdhet, en viktig del av Örebro kommuns arbete för ett socialt hållbart samhälle. En viktig del i detta arbete är Barnkonventionen som 1/1 2020 blev lag i Sverige.

Mänskliga rättigheter handlar om enskilda individers rättigheter som staten är skyldiga att garantera. Det innebär att det är en skyldighet, och inte en valmöjlighet, för oss i kommunen att arbeta med att säkerställa människors rättigheter. Den 1/1 2020 blir Barnkonventionen lag i Sverige (artiklarna 1-42). Många lärare och personal står idag frågande inför vad det rent praktiskt kommer att krävas i våra verksamheter när den blir lag, därför finns på denna sida mer information, lektionstips och en blogg i ämnet. Med konventionen som lag lyfter den fram att barn är egna individer med egna rättigheter. Ett större ansvar kommer nu att läggas på rättsväsendet, myndigheter och andra beslutsfattare så att barns rättigheter får större genomslag vid bedömningar, ärenden och beslut som rör barn.

Örebro kommun är en stor organisation och vi är många anställda som planerar för, tar beslut om, och möter en stor mängd människor varje dag. Det är i detta arbete som vi ska säkerställa att människors rättigheter integreras.

För förskolans och skolans del betyder det att arbetet med barnets mänskliga rättigheter innefattar både värdegrundsarbete och kunskapsutveckling.

Därför genomför Örebro kommun en kompetensutvecklingsinsats under 2018-2020. Fokusområden är barnets rättigheter, våld i nära relation och hedersrelaterat våld, hbtq (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner) och teckenspråkiga. Exempel på andra områden som Örebro kommun arbetar med nationella minoriteter, minoritetsspråk och funktionsrätt. Under 2020 kommer även specifika utbildningsinsatser om Barnkonventionen erbjudas.

Aktuella inspelningar från MR-frukostar

MR-föreläsning 5 februari 2020: Våld i nära relation och dess konsekvenser

Docent Susanne Strand berättar om våld i nära relation och konsekvenser. Hennes forskning fokuserar på prevention vad avser återfall i våldsbrott där hon till stor del har bedrivit forskning inom polisen och rättspsykiatrin vad avser riskbedömning och riskhantering.

MR-frukost 15 november 2019: Prata med barn om våld - hur gör man?

Fjärde frukosten på temat "FN:s konvention om barnets rättigheter blir svensk lag". Elisabeth Högberg Eriksson, skolkurator och författare, delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper om att prata med barn om våld. Hon kommer bland annat att gå igenom hur relationen mellan vuxen och barn påverkar samtalet, hur man kan ”bädda för” goda samtal, och även bidra med konkreta tips att använda i samtals­situationer.

MR-frukost 18 oktober 2019: Vi motverkar sexuella övergrepp på barn

Höstens tredje MR-frukost på temat "Barnkonventionen blir lag". Vid det här tillfället förläser förskolläraren Mia Lingåker kring barns integritet och vikten av att uppmärksamma och våga se barn som utsatts för sexuella övergrepp.

MR-frukost 27 september 2019: Barnkompetensanalys

Special­pedagog Helena Yourston beskriver hur man har arbetat med barn­konsekvens­analys som en metod för barnets bästa i förskolan.

MR-frukost 6 september 2019: Barnrättskompetens

Filmen inleds med en genomgång av barn­konventionen. Därefter delar special­pedagog Helena Yourston med sig av sina kunskaper och erfarenheter på området och förklara hur barnrätts­kompetens kan användas i verksamheter som möter barn. Helena fokuserar på förskolans verksamhet.

För dig som är anställd i Örebro kommun finns mer information i samarbetsgruppen på Intranätet "Mänskliga rättigheter: Kompetensutveckling för medarbetare i Örebro kommun".

Senast uppdaterad: 14 februari 2020

Publicerad: 3 december 2019

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 12-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se