Meny
  • Start
  • / Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen

Mänskliga rättigheter och barnkonventionen

Mänskliga rättigheter är, tillsammans med folkhälsa och jämställdhet, en viktig del av Örebro kommuns arbete för ett socialt hållbart samhälle. En viktig del i detta arbete är barnkonventionen som 1/1 2020 blev lag i Sverige.

Mänskliga rättigheter handlar om enskilda individers rättigheter som staten är skyldiga att garantera. Det innebär att det är en skyldighet, och inte en valmöjlighet, för oss i kommunen att arbeta med att säkerställa människors rättigheter. Den 1/1 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige (artiklarna 1-42). Många lärare och personal står idag frågande inför vad det rent praktiskt kommer att krävas i våra verksamheter när den blir lag, därför finns på denna sida mer information, lektionstips och en blogg i ämnet. Med konventionen som lag lyfter den fram att barn är egna individer med egna rättigheter. Ett större ansvar kommer nu att läggas på rättsväsendet, myndigheter och andra beslutsfattare så att barns rättigheter får större genomslag vid bedömningar, ärenden och beslut som rör barn.

Örebro kommun är en stor organisation och vi är många anställda som planerar för, tar beslut om, och möter en stor mängd människor varje dag. Det är i detta arbete som vi ska säkerställa att människors rättigheter integreras.

För förskolans och skolans del betyder det att arbetet med barnets mänskliga rättigheter innefattar både värdegrundsarbete och kunskapsutveckling.

Därför genomför Örebro kommun en kompetensutvecklingsinsats under 2018-2020. Fokusområden är barnets rättigheter, våld i nära relation och hedersrelaterat våld, hbtq (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner) och teckenspråkiga. Exempel på andra områden som Örebro kommun arbetar med nationella minoriteter, minoritetsspråk och funktionsrätt. Under 2020 kommer även specifika utbildningsinsatser om barnkonventionen erbjudas.

För dig som är anställd i Örebro kommun finns mer information i samarbetsgruppen på Intranätet "Mänskliga rättigheter: Kompetensutveckling för medarbetare i Örebro kommun".

Senast uppdaterad: 3 januari 2020

Publicerad: 3 december 2019

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se