Kretsloppslandet: Nu blickar vi framåt och startar vårterminen!

Under våren 2022 försöker vi öppna upp och erbjuder lektioner i fyra perioder både i Kretsloppslandet och vid avloppsreningsverket Skebäck.

FULLBOKAT våren 2022

Uppdatering 15 februari:

Nu är vårens lektioner i Kretsloppslandet fullbokade! Jättekul tycker vi!

De som anmält sitt intresse kommer att få mer information en tid före lektionen samt om hur bussen hämtar och lämnar denna vår. Om du velat boka men hamnat på vår väntelista (till fullbokade tider) får du besked om läget förändras.

Väl mött!

Hälsningar miljöpedagogerna Mita och Mattias

Luftballong

Vi har plats för ca 60 klasser under vårterminen. På grund av rådande pandemi bjuder vi på abonnerad buss från er skola till oss! Information om lektionerna och möjlighet att boka in sig finns på respektive lektion. Välkomna!

Vårt program anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och snabba förändringar kan därför inträffa.

Corona-anpassning under våren

  • Klasserna bussas till Tekniska kvarnen med buss som vi abonnerar och bekostar.
  • Verksamhetens lokaler är riskbedömda.
  • Bara en skolklass på plats åt gången.
  • Klassen slussas in och genomför lektionen i halvklass.
  • Lektionerna genomförs i halvklass och smågrupper.
  • Lämpligt individavstånd uppmanas i lokalerna.
  • Möjlighet att desinficera händerna finns på flera platser.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?