Kurser senareläggs

På grund av Coronaviruset väljer KOD-center att senarelägga planerade kurser. Det handlar om 3D-skrivaren i undervisningen, Micro:bits och Minecraft. I stället lägger vi kraft och resurser på att stödja skolor och kommunen inför eventuell stängning av grundskolor. Olika guider om Office 365 hittar du på här
Behöver du eller din skola hjälp med distansundervisning, hör av er!

Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Publicerad: 17 mars 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?