Meny
  • Start
  • / Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildning

Grundläggande kunskaper som lätt kan överföras till ditt arbete med barn och ungdomar

Utbildningen består av åtta olika utbildningsblock som genomförs under ett läsår och finns tillgänglig i två former:

Seminarium

Seminarium á tre timmar som omfattar föreläsning, grupparbete och uppföljning. Antal platser är begränsat till max 40 personer. Anmälan till varje utbildningsblock öppnar två veckor innan respektive tillfälle. Utbildningsintyg delas ut efter genomförd uppföljning.

Alla seminarium äger rum i SPRI:s gamla lokaler på Stadsbiblioteket. Ingång till lokalen hittar du vid barnboksavdelningen.

Webbinarium

Föreläsningen vid respektive seminarium, tillsammans med ett antal frågeställningar, publiceras på denna sida veckan efter genomförande. Webbseminariet kommer att finnas tillgängligt under en tvåveckorsperiod efter varje utbildningsblock. Intyg om deltagande i utbildningsblocket utfärdas efter att respektive föreläsare har godkänt det inskickade frågeformuläret. Webbinarium kräver ingen anmälan.

OBS!

Du kan välja att delta i hela eller delar av utbildningen. Utbildningsintyg delas ut efter respektive utbildningsblock och ett utbildningsdiplom tilldelas de som har genomgått intoduktionsutbildniningen i sin helhet, d.v.s deltagit och blivit godkänd i samtliga åtta utbildningsblock.

KURSProgram 2018/2019

Utbildningsblock HT 2018

27 augusti

- Förskolan och skolans värdegrund
- Professionellt förhållningssätt till barn och elever

Webbinariet är stängt!
Se föreläsningen här.

24 september

- Juridik i förskola och skola
- Barns och elevers rättigheter och skyldigheter
- Tystnadsplikt
- Anmälningsplikt

29 oktober

- Barn och elevers behov
- Relation, anknytning och socialisation
- Psykisk hälsa

26 november

- Örebro kommun - del av helheten
- Kommunens uppdrag och värderingar
- Medarbetarplattformen
- Anställningsformer och LAS
- Studievägledning

Webbinarium öppet 3-16 december

 

Utbildningsblock VT 2019

28 januari

- Bemötande
- ICDP (International Child Development Programme) Vägledande samspel

Anmälan öppnar 14 januari
Webbinarium öppet 4-17 februari

25 februari

- Kommunikation och kommunikationsstrategier
- Konflikthantering och krishantering

Anmälan öppnar 11 februari
Webbinarium öppet 4-17 mars

25 mars

- Barn och elever i olika åldrar
- Tvåspråkighet och inlärning

Anmälan öppnar 11 mars
Webbinarium öppet 1-14 april

13 maj

- Barnhälsa - Elevhälsa
- Särskilt stöd
- Extra anpassningar

Anmälan öppnar 29 april
Webbinarium öppet 20 maj – 2 juni

 


Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se