Meny
  • Start
  • / Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildning

Grundläggande kunskaper som lätt kan överföras till ditt arbete med barn och ungdomar

På grund av coronavirusets framfart är utbildningsblock 7 och 8 i Introduktionsutbildningen, som var planerade till den 30 mars och den 11 maj, inställda.

Du kommer dock ha möjlighet att genomföra utbildningen via webbinariet här nedanför enligt följande:

  • Webbinarium 7 pågår 14-27 april
  • Webbinarium 8 pågår 18 maj – 1 juni

Utbildningen består av åtta olika utbildningsblock som genomförs under ett läsår och finns tillgänglig i två former:

Seminarium

Seminarium á tre timmar som omfattar föreläsning, grupparbete och uppföljning. Antal platser är begränsat till max 40 personer. Anmälan till varje utbildningsblock öppnar två veckor innan respektive tillfälle. Utbildningsintyg delas ut efter genomförd uppföljning.

Alla seminarium äger rum på Ringgatan 32 . Våning 3, lokal: Vänsterdojan

...
Ett oväntat fel, kontakta systemansvarig

Webbinarium

Föreläsningen vid respektive seminarium, tillsammans med ett antal frågeställningar, publiceras på denna sida veckan efter genomförande. Webbseminariet kommer att finnas tillgängligt under en tvåveckorsperiod efter varje utbildningsblock. Intyg om deltagande i utbildningsblocket utfärdas efter att respektive föreläsare har godkänt det inskickade frågeformuläret. Webbinarium kräver ingen anmälan.

OBS!

Du kan välja att delta i hela eller delar av utbildningen. Utbildningsintyg delas ut efter respektive utbildningsblock och ett utbildningsdiplom tilldelas de som har genomgått intoduktionsutbildniningen i sin helhet, d.v.s deltagit och blivit godkänd i samtliga åtta utbildningsblock.

KURSProgram 2019/2020

Utbildningsblock HT 2019

26 augusti

– Förskolan och skolans värdegrund
– Professionellt förhållningssätt till barn och elever

Anmälan öppnar 12 augusti
Webbinarium pågår 2–16 september

23 september

– Juridik i förskola och skola
– Barns och elevers rättigheter och skyldigheter
– Tystnadsplikt
– Anmälningsplikt

Anmälan öppnar 9 september
Webbinarium pågår 30 september –14 oktober

21 oktober

– Barn och elevers behov
– Relation, anknytning och socialisation
– Psykisk hälsa

Anmälan öppnar 7 oktober
Webbinarium pågår 28 oktober –11 november

25 november

– Örebro kommun – del av helheten
– Kommunens uppdrag och värderingar
– Medarbetarplattformen
– Anställningsformer och LAS
– Studievägledning

Anmälan öppnar 11 november
Webbinarium pågår 2–16 december

Utbildningsblock VT 2020

27 januari

– Bemötande
– ICDP (International Child Development Programme) Vägledande samspel

Anmälan öppnar 13 januari
Webbinarium pågår 3-17 februari

24 februari

– Kommunikation och kommunikationsstrategier
– Konflikthantering och krishantering

Anmälan öppnar 10 februari
Webbinarium pågår 2-16 mars

30 mars

– Barn och elever i olika åldrar
– Tvåspråkighet och inlärning

Anmälan öppnar 16 mars
Webbinarium pågår 14-27 april

11 maj

– Barnhälsa – Elevhälsa
– Särskilt stöd
– Extra anpassningar

Anmälan öppnar 27 april
Webbinarium öppet 18 maj – 1 juni


Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 12-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se